Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Piscataway, NJ
Operations
Full - Time
22-Sep-2020

Position Overview: Support the goals of the Packaging department pertaining to equipment specification, acquisition and installation, work flow, and the productivity improvement process.

Key Responsibilities:

 • Independently investigate opportunities to improve the efficiency and productivity of the UP.
 • Performs analysis of processes, systems, methods and procedures.
 • Develops (Identify, select, cost-justify, purchase, install, upgrade, modify) major capital projects for automation, expansion or cost reduction.
 • Implements L’Oréal corporate Industrial Projects (KANBAN, SMED, TPM, etc.).
 • Ability to identify opportunities and produce cost-effective results in a timely manner.
 • Manage and direct engineering projects ensuring timely execution and budget control.
 • Analyze, recommend and implement activities that will maximize productivity, improve flows and reduce costs within the manufacturing processes.
 • Provide support, guidance and assistance to technical and production personnel.
 • Supervise the activities of sub-contractors, suppliers and service personnel.
 • Together with Packaging Operators, Processors and mechanics actively participate and/or lead optimization projects.

 Educational or Certification Requirements:

 • BS in Industrial Engineering or related field is required

 Previous Experience:

 • 3-5 years of previous experience, preferably in a manufacturing environment.

 Additional Requirements:

 • Past project engineering experience is a plus.
 • Computer skills, to include experience with spreadsheets, pivot tables, presentations, graphics software and database management.
 • Experience with SAP a plus.
 • Strong Microsoft Office knowledge (Word, Excel, PowerPoint, etc).


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.