Σύμβαση αορίστου
Muggensturm, Baden-Württemberg
EHS & Facilities
Full - Time
19-Oct-2023
Warum L’Oréal? 

Uns treibt die Leidenschaft für Schönheit, die die Welt bewegt. Wir sind Marktführer in Beauty und Pionier im Bereich Beauty Tech. Als Folge der sich konstant verändernden Welt, sind für uns Kosmetik und Technologie untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam mit unseren Konsumenten und Partnern antizipieren wir Trends und gestalten Schönheit von Morgen. 

Wir suchen Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns einen Unterschied machen wollen. 

In dem weltweit größten Logistikzentrum der L'Oréal Gruppe amStandort Muggensturm (Nähe Karlsruhe) beliefern wir unsere Kunden mit den Marken der Active Cosmetics Division, der Professional Products Division und der Consumer Products Division in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

WAS SIE ERWARTET
 • Sie sind verantwortlich für die Fehlersuche, das selbstständige Festlegen des Reparaturablaufes und die Störungsbeseitigung an (elektrischen) Anlagen und Ausrüstungen
 • Sie sind verantwortlich für die Prüfung, Wartung und Reparaturen unserer Maschinen sowie Anlagen (z.B. Kommissionierungsanlagen und Fördertechnik)
 • Sie betreuen die unternehmenseigene Betriebstechnik, z.B. Energiezähler, Kamerasysteme und elektrische Schließanlagen
 • Sie sind für die Administration der Gebäudetechnik-Software verantwortlich
 • Sie übernehmen die operative Betreuung und Unterweisung von Fremdfirmen

WAS SIE AUSZEICHNET 
 • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker oder Elektroniker
 • Sie bringen Erfahrung im Bereich moderner Maschinen/Anlagen sowie Kenntnisse in der Steuerungstechnik mit
 • Sie zeichnet eine selbstständige, präzise und zielorientierte Arbeitsweise aus
 • Sie verfügen über einen ausgeprägten Servicegedanken und bringen sich gerne im Team ein
 • Sie sprechen fließend Deutsch, Englischkenntnisse sind von Vorteil
 • Sie bringen die Bereitschaft mit im Schichtsystem zu arbeiten (2-Schicht-Betrieb)
 • Idealerweise haben Sie die Fortbildung zum Elektromeister absolviert

Diversity & Inclusion 

L'Oréal verpflichtet sich seinen Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber zur Chancengleichheit. Wir wissen Diversität, Inklusion und den individuellen Selbstausdruck am Arbeitsplatz wertzuschätzen, da Vielfalt unsere Teams stärkt und wir das Bild der Gesellschaft und somit unserer Konsumenten in unserem Unternehmen spiegeln möchten. Jegliche Form von Diskriminierung wird daher nicht toleriert. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.