Σύμβαση αορίστου
Barranquilla, Atlántico
Sales
Full - Time
01-Aug-2024

L'Oréal está presente en 150 mercados en cinco continentes. Durante más de un siglo, L'Oréal se ha dedicado exclusivamente a "Crear belleza que mueve al mundo"; siendo el líder mundial de la industria. Juntos, resolvemos desafíos complejos a gran escala, asegurándonos de mantener nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más inclusivo y mejor para todos y nuestro planeta. 

Estamos en la búsqueda de un ejecutivo de cuenta, proactivo y emprendedor para nuestra división de consumo masivo. Estará encargado/a de la zona de de la costa con cede principal en Barranquilla


Tus principales funciones serán…

 • Desarrollar el negocio de belleza en las droguerias de la zona norte del país, con una correcta negociación y ejecución de los lanzamientos y de las marcas actuales para ganar participación de mercado. 
 • construir una relación comercial solida y de largo plazo con los clientes a cargo y nuevos.
 • cumplir con los indicadores comerciales claves de sell in, sell out, impactos, distribución, exhibición y precios
 • manejar indirectamente el equipos comerciales


Cumples los requistos…

 • Profesional con +2 años de experiencia en el área comercial
 • Manejo de los indicadores comerciales: en sell in sell out, distribución de top heros, agotados, precios, exhibiciones y cartera 
 • Disponibilidad para viajar 
 • Establecido en Barranquilla o Cartagena 

Te consideras…

 • emprendedor, para encontrar oportunidades y desarrollar el negocio de belleza, 
 • fuerte relacionamiento para movilizando todas las áreas al interior de la compañía para el cumplimiento de objetivos y hacia el exterior construyendo una relación de largo plazo 
 • Manejo de personal externo o indirecto


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.