Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
24-Dec-2020

* 客户战略

* 制定电商重点客户的发展战略,确定发展目标、战略重点和主要实现手段
* 参与电商重点客户的电商渠道发展战略制定与实施
* 主持年度E-Commerce客户战略执行情况的回顾

* 客户管理
* 领导重点电商客户的重要谈判
* 在与电商沟通时协助E-Merchandising部门推动Merchandising策略
* 领导发展重点电商客户关系,与重点电商客户进行战略探讨,将客户反馈转化成对工作的指导

* 销售管理
* 制定并下达各EKA年度销售目
* 制定并下达各EKA年度费用、利润目标
* 与E-TM合作制定年度预算方案,并下达年度EKA OCA%和PA%总预算 , 并且负责落实
* 关注电商市场状况,做出销售目标的动态管理决策
* 主持全国年度和月度EKA销售顾,跟踪执行、销售和P&L目标达成情况

* 促销管理

* 与E-TM合作,制定年度费用计划
* 指导、审批电商客户促销机制设计及促销计划

* 与E-TM合作,根据电商网站周期制定临时促销活动
* 与E-TM一起进行月度和年度本组客户促销的效果评估,总结经验教训