Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Marketing
Full - Time
01-Jul-2024

E-COMMERCE CONTENT GRAPHIC DESIGNER

CONSUMER PRODUCTS DIVISION, E-COMMERCE ACTIVATION TEAM

 

Responsibilities:

 • deliver highly performing e-commerce content,
 • develop content for e-commerce activations at Key Retailers at Consumer Products Division,
 • coIlaborate closely with E-Activation Managers, E-eventing Manager and E-commerce Brand Managers,
 • develop content on their briefs and I understand activations’ objectives & business context,
 • review global online activation master assets library and use them to develop campaign creations.
 • develop of all creatives for Key Retailers and develop high quality content that meets technical and legal specifications,
 • track & learn creatives performance and set rules/ best practice/ guidelines for next activations.

Requirements:

 • Minimum 3 years’ experience in graphic design for e-commerce in retail, beauty or fashion/ accessories industry
 • Creates visual concepts on given insight and activation idea
 • Adapts master concepts with high quality standards
 • Understands shopper path & UX rules
 • Understands A/B testing assumptions
 • Ensures technical and legal compliance regarding the production 
 • Prefers frequent interactions and brainstorming with team members
 • Flexible and open minded, easly gets inspired, brings fresh ideas
 • Masters design tools Adobe CC: Photoshop, Illustrator, After Effects (animation 2D)
 • Polish language native level to understand nuance in marketing/sales communication
 • Able to communicate in English in business environment

We can offer you: 

 • Wide benefits packageincluding sports card, private health care, life insurance, pension package andinternal boutique with a discount
 • Share in profit
 • Friendly and dynamic work atmosphere in diverseenvironment of the market beauty leader
 • Possibility to gain hands-on experience in ambitiousprojects
 • Mentor’s guidance and #Learningneverstops mindset:wide learning and e-learning package (more than 22k courses and educationalresources)
 • Dedicated Buddy from day one!
 • Community engaged in Sports and CSR activities
 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionallyand functionally
 • Amazing, sustainable and functional office in the center of Warsaw  

We are open for candidates with disabilities.

 

“ I agree to the processing my personal data byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844Warsaw included in the CV, recruitment form and other application documents forthe purpose and the scope necessary to carry out the recruitment process *" 

[] I agree to the processing of my personal data included in the CV, recruitmentform and other application documents for the use in the future recruitment byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844Warsaw. 

*-mandatory field 

Information clause 

The controller of  personal datais L’Oréal Polska Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-844) atGrzybowska 62.Contact withthe Data Protection Officer and additional information about the personal dataprocessing carried out by the Company is possible via e-mail address:[email protected]

The processing of personal data is carried out for the purpose of the recruitmentprocess in accordance with Article 6(1)(c) of the General Regulation on Personal Data of27 April 2016,(hereinafter GDPR).Dataprocessing to a wider extent than resulting from the provisions of labour law,for the purposes of the future recruitment processes will be carry out on thebasis of the given consent with accordance with Article 6(1)(a) of the GDPR. 

Your personal data will not be disclosed to other entities without your priorconsent. Your personal data may be made available and at the request ofentities authorized to do so under the law. The controller may, by means of awritten contract, entrust to another entity the processing of your personaldata to the extent and for the purpose necessary to perform the service. Yourpersonal data will not be transferred to a third country/internationalorganization. 

Your personal data will be kept for a period of 2 years from the end of therecruitment process – in which case these data will be processed until the consent is withdrawn. 

Youhave the rightto access their data, rectify, delete, object, limit processing and transfer.Your consentmay be withdrawn at any time. With drawal of the consent will not affect thelawfulness of the processing of your personal data that was made on the basisof your given consent before its with drawal. A declaration of withdrawal of theconsent to the processing of your personal data should be sent to the e-mail orpostal address indicated above. 

You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal DataProtection Office if you feel that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR. 

Provision of personal data is voluntary but necessary for the participation inrecruitment process. Failure to provision of personal data will result in the inability to participate in the recruitment process. 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.