Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Johannesburg
Digital
Full - Time
18-Feb-2021
KEY JOB ACCOUNTABILITIES:
Build, manage and develop long-term Ecommerce relationships in order to achieve the targeted sales revenue by increasing the brand’s online presence.
• Lead and negotiate annual agreements with Ecommerce partners
• Develop plan, KPI and Goals to achieve for each Ecommerce partner
• Define and implement Go to Market strategy with cross functional teams (marketing, supply chain, IT, sales,)
• Identify new ecommerce trends and opportunities for business growth and implement action plans
• Prepare and present products proposals to future and current Ecommerce partners Handle specific sales events thanks to collected information from marketing department to enhance brand’s visibility and improve sales performance
• Analyze and interpret Ecommerce partner’s sales report to identify strengths, weaknesses and business opportunities
Specific additive for DPP
• Ensure E-commerce benefits all, i.e. drives consumers and revenues to salons
TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:
Masters Commerce Fundamentals
• Activates Business Drivers
• Pursues turnover and profit optimization
• Stays up-to-date with market, consumers & competitors
Develops Customer Centric Business
• Collects and connects comprehensive knowledge about the retailer/prescriber/Salon
• Influences the retailer/prescriber/Salon
• Builds retailers development plans
• Manages intermediate agent relationships
• Adapts brand distribution strategy
• Collaborates across functions
BUILDS SELLING PROPOSITION & NEGOTIATE