Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Supply Chain
Full - Time
16-Apr-2024
 • Do you want to progress your career in supply chain and logistics?
 • Do you want to join a KEY PLAYER in its market?

L’Oréal and its booming luxury division is looking for a new team member to join the supply chain team. As an E-Commerce & Retail Supply / Demand Planner you will ensure the smooth execution of the planning process in order to guarantee the availability of the product while optimizing cost and while improving the quality of stocks.


As our new E-Commerce & Retail Supply / Demand Planner you will be empowered to:

 • Determine the stock and supply parameters according to the objectives of service rate, costs and global targeted stock.
 • Manage the replenishment process for our retail and e-commerce business
 • Manage stock levels in accordance with the objectives of the country and analyze obsoletes and slow movers. Define and implement action plans.
 • Decrease shortages by the analysis of the causes, the definition of the action plans and the challenges of suppliers about the MAD dates of products which are out of stock.
 • Participate to the best practices improvement
 • Challenge and consolidate the promotions and launches sales forecasts projected by the Sales and Marketing teams.


You are our new E-Commerce & Retail Supply / Demand Planner, if you have:

 • 2 years of experience in Supply Chain or on planning/analyst position
 • Drive best practices and simplification
 • Work by priorities and by exception
 • Open minded with good sense for business
 • Collaborative with other departments to reach one common goal
 • Strong analytical skills and thinking
 • Ability to work fast and reflecting long-term goals in changing environment
 • Finisher
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.