Σύμβαση αορίστου
Mexico City, Mexico City
Digital
Full - Time
01-Jul-2024

For more than a century, L’Oréal has devoted its energy, innovation, and scientific excellence solely to one business: Beauty. Our goal is to offer each and every person around the world the best of beauty in terms of quality, efficacy, safety, sincerity and responsibility to satisfy all beauty needs and desires in their infinite diversity.

 

Before starting … How do our recruitment process look like?

 

1°/ After applying to the offer by filling in your CV information.

2°/ If your CV is selected, you will be invited for an Exploratory Recruitment Interview (individual one). The recruiter you will meet with will be getting to know you better, understand who you are and what are your professional aspirations.

3°/ Finally, if the exploratory interview is positive, you will get an interview with the HRBP and the Hiring Manager! 

 

A Day In The Life:

 

As an E-Commerce Manager you must be self-motivated, proactive and able to work on your own initiative. Your responsibilities will be:

 • Develop and execute a comprehensive eCommerce strategy to significantly increase market share across D2C sites, pure players, marketplaces, and eRetailers within the next three years.
 • Manage and optimize own D2C channels while aggressively expanding presence and sales on pure players and marketplaces.
 • Collaborate with eRetailers to maintain current leadership position while strategically transitioning to a more diversified online revenue mix.
 • Oversee brand representation, commercial activities, and P&L management for all online sales channels.
 • Foster strong partnerships with internal stakeholders and external vendors to ensure alignment and achievement of eCommerce objectives.
 • Utilize AGI and other advanced technologies to enhance customer experience, streamline operations, and drive sales.
 • Analyze market trends, consumer behavior, and performance data to inform data-driven decision-making and strategy adjustments.


Who You Are:

 •  Proven track record in growing eCommerce businesses, particularly within the beauty or luxury industries. 
 • Experience with D2C, pure players, marketplaces, and eRetailer management.
 • Strong understanding of digital marketing, customer engagement, and CRM.
 • Knowledge of P&L management and commercial acumen.
 • Experience in managing cross-functional teams and projects.
 • Ability to work effectively in a multicultural and diverse environment.
 • Advanced analytical and problem-solving capabilities.
 • Excellent communication and stakeholder management skills.

We Offer:

 • Protection: Protection for our employees (Medical & Health Insurance, Pension Plan and Flex Benefits)
 • Health: Taking care of your physical and mental well-being (Employee Assistance Program, Medicall Home, Gym, Wellness Program, Health Day)
 • Balance: Improve your level of personal and work life (Vacations, Personal Days, Flexibility, Friday Schedules and more…)
 • Workplace: More efficient and pleasant work (Parking and Corporate Cantine)
 • Encouraging your Development: Learning Platform & Portfolio, International Mobility
 • Supporting your Financial Health: Cash & Savings fund, tickets restaurant, Discount on L’Oréal Product and Bonuses

 

We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We would love to find out more about you as a candidate and do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion, or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.