Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MontevideoMontevideo
Digital
Full - Time
05-Jan-2021
El Cargo: 
• Responsable de construir la estrategia, el crecimiento y la hoja de ruta del E-Commerce de las marcas asignadas
• Impulsar la adquisición, retención y crecimiento de clientes, en estrecha colaboración con otros integrantes del equipo
• Trabajar para que LOREAL sea la marca de cosmética elegida por nuestros clientes
• Deberá lograr el aumento de las ventas en este canal de distribución
• Trabajar para crear una experiencia perfecta de compra on line para nuestros consumidores
• Impulsar el cambio organizacional que esto requiere en nuestro negocio

BUSCAMOS: 
Formación en Administración, Marketing o afines.
Resulta excluyente contar con sólidos conocimientos y experiencia previa en E-Commerce, valorándose los conocimientos en Marketing Digital en general.
Nivel de inglés avanzado
Excel