Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
24-Sep-2020
- Develop integrated digital and social plan, including yearly strategy plan, campaign integration plan and animation social booming plan.
- Manage social contents and consumer interactions across Brands digital channels WEIBO and WECHAT, to increase brand love and strengthen brand desirability.
- Interact with consumers in social media channels using social media management software and related tools, especially incentive bonding with brand star product.
- Participate in the development of real-time trend content based on monitoring social media, flagging opportunities, and formulating plans with internal stakeholders
- Select the best platforms for social media presence and brand desirability.
- Develop and enhance the brand advocacy pyramid with strategic planning and consecutive maintenance plan.
- Manage the search engines optimization and social media optimization, integrate key words plan with brand needs.
- In collaboration with cross-functions to develop the creation and presentation of social media strategy and integrated marketing campaigns based on consumer social analytical data.
- Keep up to date on social media trends, consumer centricity and best practices sharing and educating internal stakeholders.
- Summarize insights and conversations to create actionable, operational reports that lead to optimization and efficiency in performance
- Analyze and report on social community trending promotional launches to key internal stakeholders to ensure optimal customer satisfaction