Σύμβαση αορίστου
Johannesburg, Gauteng
Digital
Full - Time
18-Nov-2022
Develop brand’s image in line with its DNA & objectives through innovative and meaningful content to nourish the consumer experience on all digital and social media touch points. Plan, develop, design and manage social interactions across Brands digital channels to increase brand exposure and strengthen brand image.

 • Define and Enhance the Brand Social presence
 • In accordance with the Brand’s image, select the best platforms for social media presence and digital activations
 • Create and implement Social Media Optimization (SMO) & Social Media Marketing campaigns across social media platforms
 • In collaboration with Marketing, lead the creation of integrated marketing campaigns based on customer social media analytical data
 • Keep up to date on digital and social media trends and best practices educating internal and external stakeholders
 • Plan and manage the brand online social activity
 • Monitor, maintain and strengthen consistent online brand identity
 • Work cross-functionally to develop appropriate content, if required
 • Manage the Social and Community component of digital marketing campaigns, if required
 • Manage and plan the need for content
 • Manage a promotional and editorial calendar, and adopt a test and learn approach to homepage updates.
 • Ensure measurement with identified KPIs
 • Use keyword research, website data, business priorities and industry topics to formulate a content plan, in partnership with campaign owners
 • Select and manage the proper creative external agencies and technical partners Ensure online-based information’s archiving for future needs and reference
 • Provide Innovative & Meaningful Content
 • Develop an important volume and diversity of content and services in line with the global brand strategy and consumer insights to diffuse real time brand stories

TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:
DIGITAL TRANSFORMATION LEADERSHIP
• Strategizes digital transformation
• Upskills and transmits digital knowledge and mindset
• Drives the change toward brand and consumer centricity
• Leads toward data-driven organization
• Operates efficient

DIGITAL BRAND BUIDLING
• Is obsessed with consumer centricity
• Builds audience through relevant content
• Scales consumers and influencers engagement
• Masters digital marketing tactics

DATA-DRIVEN MARKETING
• Optimizes omnimedia investments & ROI
• Operates efficient
• Leverages Precision Advertising

DIRECT & INDIRECT ECOMMERCE EXCELLENCE
• Starts with shopper centricity
• Strategizes ecommerce acceleration (pure players, retailers and direct)
• Negotiates with the specific levers for online distribution
• Monitors online sell-in and sell-out excellence\

DIGITAL TECHNOLOGY EXPERTISE
• Leads with strong agile project management skills
• Acts as a strategic business partner
• Has deep technical skills
• Focuses on delivery: design/build/run

L'ORÉAL COMPETENCIES
• Innovator
• Strategist
• People Developer
• Integrator
• Entrepreneur
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.