Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Brussels CapitalBrussels
Marketing
Full - Time
03-Nov-2020
WHAT CAN YOU EXPECT AS AN ASSISTANT DIGITAL MARKETING INTERN AT L'ORÉAL
 • You will work in close collaboration with the marketeers on the digital strategy of our different brands
 • You are in charge of the future creation, development and daily follow-up of our digital tools to reinforce the brand image and engage with our customers
 • You will help with the organization and realization of tools to create interactivity with our clients, e.g. online contests
 • You will participate in creating tools who help us to communicate with our clients
 • You will work on marketing projects

ARE YOU THE ONE WE ARE LOOKING FOR ?
 • You have at least a bachelor's degree (preferably economics or similar degree)
 • You are at least fluent (minimum B2 level) in Dutch and/or French + English
 • You are curious and take initiatives
 • You are creative and communicative
 • You are problem solving, well organized and have an analytical mindset

WHAT'S IN IT FOR YOU ?
 • A remunerated internship of 6 months which will integrate you within an international company and work setting
 • A great challenge and competitive advantage on the job market
 • The possibility to orientate professionally

L'Oréal wants its staff to reflect Belgian society in all its diversity. We therefore encourage all people to apply regardless of their origin, skin color, sex, age, sexual orientation, philosophical conviction, disability, etc.


Do you want to kick off your career ?
Join us !