Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Information Systems
Full - Time
18-Jan-2021
Objectives of the Position
Responsible for managing L’Oréal digital products throughout the product life cycle from planning to execution in support of organizational strategy and objectives. Digital products mainly focused on internal business products like CDP, Intelligent Strategy Center…

Duties and Responsibilities
Research and Analysis
• Research and analyze business requirements, trends, conditions for internal customers in L’Oréal Divisions & Brands;
• Articulate requirements and opportunities;
• Identify opportunities for product innovation and product enhancements

Product Planning and Management
• Determine product specifications;
• Define the long-term strategy of the product and create product road map;
• Prepare product documents including Business Requirement Documents and product use cases to drive product activity;
• Vendor management;
• Oversee product development both with vender team & internal development team;
• Manage and communicate with cross functional teams;
• Conduct product presentations;

User Support
• Manage product-related support, feedback and inquiries from users;
• Use feedback to inform product refinements and ongoing development;


Education and Experience
• Bachelor's degree or equivalent;
• Previous product management or related experience;
• Quantitative and business analysis skills;
• Knowledge of business and management principles and practices;
• Project management skills;

Key Skills
• Able to work productively and seamlessly within cross-functional teams to enable an efficient product creation process;
• Effective verbal and written communication skills with the ability to interact effectively with diverse stakeholders;
• Proven ability to manage and analyze data to derive meaningful insights and quickly diagnose and correct any problems;
• Outstanding planning and organizational skills with a proven ability to adjust quickly to shifting priorities, multiple demands and rapid change;

Competencies
• Communication skills;
• Problem analysis and solving;
• Strategic thinking/planning;
• Organizational and planning skills;
• Judgment and decision-making skills;
• Attention to detail;
• Negotiating skills;
• Team player;
• Creativity;
• Stress tolerance;
• Customer orientation;
• Presentation skills;