Σύμβαση αορίστου
Buenos Aires, Buenos Aires
Supply Chain
Full - Time
01-Jul-2024

En L’Oréal tenemos un propósito: Crear la belleza que mueve al mundo. 

L’Oréal es líder a nivel internacional en la producción y comercialización de productos de belleza. Con presencia en 130 países, más de 35 marcas internacionales y parte del top 30 de las empresas más sustentables. 

Si querés enriquecer tu carrera profesional y te identificas como una persona apasionada, innovadora y con gran espíritu emprendedor, L’Oréal es la oportunidad para VOS! 🚀

 

¡Sumate al equipo de Supply Chain de nuestra división de Consumo Masivo como Demand & Supply Planner!


Principales Responsabilidades:

 • Liderar y coordinar el proceso de planificación de demanda de Productos de Catálogo (600 SKUs aprox).
 • Liderar reuniones mensuales de validacion de forecast
 • Interactuar con las distintas áreas de la compañía para determinar que acciones pueden generar un impacto en la demanda.
 • Responsabilidad sobre los KPIs del área para las marcas asignadas (fill rate, asertividad, lenta rotación, entre otros).
 • Gestionar el catálogo de PLV.
 • Trabajar en la optimización de la planificación.
 • Determinar parámetros de stock de acuerdo a los objetivos de nivel de servicio, costos y target stock.
 • Detectar oportunidades de automatización de procesos que agilicen el uso de la información.
 • Desarrollar y aplicar la herramienta Power BI para mejorar procesos operativos.
 • Evaluar el negocio y proponer mejoras para una toma de decisiones más efectiva.


Requisitos:

 • Profesionales graduados de Ingeniería Industrial o Cs. Económicos.
 • +2 años de experiencia en posiciones similares en el área de Supply Chain.
 • Dominio intermedio del idioma inglés.
 • Dominio intermedio/avanzado de Excel.
 • Conocimientos de Power BI (deseable).

 

¡No te pierdas esta oportunidad, animate a desafiar tu potencial y convertite en #Lorealian!

 

“En L’Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento interesado en formar parte de nuestra empresa. Estamos seguros de que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.