Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Ho Chi Minh City
Operations
Full - Time
05-Jan-2021
A / Main responsibilities:

 • Handle demand and supply planning process and stock replenishment to meet business requirements and supply chain objectives on service, cost and cash
 • Supervise the work of supply planner.
 • Implementation of best practices, progress of improvement plan and partner with Business Unit to contribute to growth and business strategies
 • Liaise with buyers & retailer SC as 1st point of contact
 • Monitor retailer’s catalogue alignment & update retailer’s master data base
 • Ensure that all processes (especially Disputes & returns) & KPIs (scorecard) are aligned between retailer and L’Oréal VN
 • Monitor product supply risks, work on minimizing OOS impact, notify retailer of potential issues and conduct root cause analysis on suffered OOS with action plan for correction
 • Challenge customer’s orders as well as replenishment parameters to meet stock holding targets
 • Support and coordinate sell in forecast construction by product / account on monthly (ideally weekly) basis with KAMs & Demand Planners on launches and promotions – align promotions & launch plan between both parties
 • Organize and manage 30/60/90 collaborative sell out forecast and quarterly review meetings
 • Track promotional sell-out and make necessary adjustments internally and externally
 • Analyze and challenge monthly stock in trade situation
 • Lead continuous improvement program with customer
 • Implement, modify and create necessary processes, reports to gain efficiency, quality, consistency and for right decisions making for this positions and stakeholders.
 • Recruit, retain and develop key talents, key people in the team
KPI: Sales Forecast Accuracy, Bias, Inventory Value and Day, Inventory Quality, Excess & Obsolete, Stock in Trade, Cost to serve, Collaboration projects

B / Skills and Qualification:

 • Excels in effective and positive communications to key stakeholders of the business
 • Creative problem solving skills and ability to thrive in an entrepreneurial environment are a must
 • Candidates must be dynamic & resilient and happy to do business at fast pace
 • Able to manage team effectively
 • Demonstrate a strong power of analytical reasoning that can drive the business forward
C/ Ideal profile:
 • Min 5 years in planning of FMCG
 • Working experiences with Supply Chain processes (Warehouse, Transport, Customs, Customer
 • Service, Planning, Credit management), esp. OTC.
 • Long experience in working with cross functions (esp. with Sales) and with Customers.
 • Good leadership skills, ability to motivate others and lead changes.
 • Working Experience in International Environment
 • SAP, advanced excel
 • Good English
 • Bachelor’s Degree or related experience