Σύμβαση αορίστου
Hong Kong, Central and Western
Supply Chain
Full - Time
16-Nov-2022

Our Demand Planning team plays a core role in influencing leadership across the organization to optimize inventory and service level.

Being responsible for sales forecast and shipment for the brand, ensuring new product planning and promotional planning with the goal of leading accurate consensus of forecast between business functions.

What You'll Do:

Ensure sales forecasts accuracy for FG and the building of turnover through the piloting of the sales forecast process. Drive the PLV forecast’ consistency with the FG turnover and brand’s investment.

 • Forecast the consumer demand for our products across multiple brands
 • Be a business partner to Sales, Marketing & Finance teams in the development of the product forecast.
 • Analyse multi-dimensional data across consumer behaviour, retail sales number and marketing activities calendar
 • Form a strong in-house view on the ongoing consumer demand by products and brands; challenge the forecast based on analytical data - both quantitative (shipments/consumption) and qualitative (marketing, advertising, promotion) demand signals
 • Ensure the sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecasts, the financial trend and the sales history
 • Monitor performance vs. the forecast throughout the month identifying any key shifts or trends.
 • Analyze forecast variation/deviation with the goal to minimize out of stocks and prevent the build of excess & obsolete inventory.
 • Present the view to senior management on monthly basis, anticipate views from different perspectives
 • Collaborate with Market Supply Logistics (MSL) team to determine purchase


Who we are looking for: 

 • University graduated or above, preferable in Logistics, Business or related discipline
 • 3+ years of solid experience in demand planning & supply planning
 • Ability to build business relationship and partnership; having a collaborative mindset
 • Motivated and self driven
 • Well organized, independent problem solving and decision making
 • Fluent in English
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.