Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Supply Chain
Full - Time
10-Aug-2023

DEMAND PLANNER

CONTEXT

Job Opening for Future Needs! – Demand Planner

We are actively seeking unique talents to join our dynamic team for future needs in the position of Demand Planner. While we don’t have an open position for this role right now, we are constantly looking for new candidates to join our group due to growing demand for this position.

By applying for this position, if your profile matches our expectations, you will be carefully assessed and preselected among other potential candidates. As soon as a need arises for a Demand Planner position you will be notified and made aware of the job opportunity offered to you.

With this strategy, candidates will not only be considered for current opportunities but will also have the chance to be first place when demands flow. We look forward to building a proactive and unique team to fuel our ongoing growth. 

YOUR ROLE IN THE TEAM

Your missions will be to:

 • Lead and manage Centralized Sales forecasting monthly process on top of the centralized scope
 • The Centralized scope regroups Signatures/Affiliates, based on Turnover Segmentation and Governance (the monthly forecasting cycle is closed by the Validation Meeting, where the DGA along with Zone GM’s validate the global/regional SF)
 • Built and improve centralized sales forecast based on sell-in historical data, enriched by the knowledge of the sell-out by affiliate by sku.
 • Ensure the most reliable split of SF using the cleansing of the historical data at sku/country level and working the model deviation at aggregate level.
 • Built SF for the launches at Centralized level, getting validation of the Top countries before extrapolation.
 • Works with S&OP team to have an end-to-end vision of our value chain to better pilot the growth and efficient stock deployment
 • Ensure the quality of the SF whatever the stream (baseline, promos, launches, plv) and animate the monthly SF validation meeting at centralized level.
 • Control, challenge and accept to be challenged on the gap between SF and Financial Trend at aggregate level.

YOUR PROFILE

 • Has 4 years of experience in international supply chain
 • Understands perfectly all the Supply Chain flow and the impacts of his mission
 • Always thinks “Service to the end-consumer”
 • Loves to communicate, influence, explain, lead
 • Comfortable with complexity and uncertainty
 • Work by exception to be always focused on the most important
 • Keep a critical view on all the data to be analyzed
 • Loves the complexity only to make it more simple, is pragmatic
 • Leverages the functional expertise to drive business decisions


L’Oréal is committed to building a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. L’Oréal closely prohibits discrimination against any employee or applicant for employment because of the individual’s race, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, age, disability or any other characteristic protected by law.

FOLLOW UP

Following the assessment process, we will keep you updated as follow: you will be contacted within one month after your application.

 • A negative return, in that case your process will end there. 
 • Positive feedback, your profile matches the job description. In that case you will have an interview with a Talent Acquisition Manager. 

Following the Talent Acquisition Manager’s interview, you will be communicated the opportunity offered to you.  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.