Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Operations
Full - Time
13-Oct-2020

Primary Position Objectives

-        Manage the global monthly sales forecast process, and challenge and consolidate the promotions and launches sales forecast

-        Ensure the global sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecast, the financial trend and the sales history

-        Analysis obsolete and slow moving inventory and drive action plans to clearance instead of destruction

-        Be responsible for the catalog management and contribute to its rationalization

Position Responsibilities

Manage the global monthly sales forecast process, and challenge and consolidate the promotions and launches sales forecast

-        Collect actual sales result in each channel and build rolling 12M forecast with the input of commercial team, including promotions and launches

-        Lead the FCST meeting with division GM and related commercial people to validate the FCST

Ensure the global sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecast, the financial trend and the sales history

-        Continuously improve FCST accuracy based on commercial plan and methodology behind

-        Make sure FCST drive Trend

Analysis obsolete and slow moving inventory and drive action plans to clearance instead of destruction

-        Monitor the Inventory Quality% with identify current and potential OB and slow moving

-        Promote the action to avoid destruction  such as donation, free goods, employee purchase and other clearance way

Be responsible for the catalog management and contribute to its rationalization

-        Identify last 1% in quarterly basis

-        Work with commercial team to be focus on key products and discontinue on last 1%

Requirements

1.      CONSUMER ORIENTED

2.      Supply Chain, Logistics Management, Information Management or related background, minimal 3 years of demand planning in cosmetics industry

3.      Good reading & spoken English

4.      Fosters a demand-driven Supply Chain with service as a priority

5.      Brings added value to the customer and the consumer by matured communication among different departments

6.      Improves flexibility, reactivity and reliability of whole supply chain

Direct Report: TBD