Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Brussels CapitalBrussels
Operations
Full - Time
10-Oct-2019

OPERATIONS / Customer Supply Chain

Demand Planner FMCG

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

Ensure sales forecasts accuracy and the building of turnover through the piloting of the sales forecast process.

·         Be responsible for the catalog management and contribute to its rationalization.

·         Manage the sales forecasts quality.

·         Manage the global monthly sales forecast process.

·         Build the baseline forecast.

·    Challenge and consolidate the promotions and launches sales forecasts projected by the Sales and Marketing teams.

·   Ensure the global sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecasts, the financial trend and the sales history.

·         Participate to the improvement of the sales forecast practices.

·      According to the organization: recruit, develop and manage his/her team taking care of the transfer of know-how and of the development of its expertise. Implement organisational changes.

·   For the "professional field expert ("Local Business Owner"): Contribute to the improvement of the processes and information systems related to his/her activity and be the referent of his/her job in his/her country. Animate and train the Supply Chain community to the best practices and tools related to his/her area of expertise.

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

·         Consumer oriented

·         Fosters a demand-driven supply chain with service as a priority

·         Brings added value to the customer and the consumer

·         Controls risks and operates responsibily

·         Masters our quality, ehs, finance & supply chain standards

·         Integrates external regulations linked to his activity

·         “Make it happen” with operational excellence and agility

·         Optimises information, physical & financial flows along the whole supply chain

·         Uses business data for continuous improvement

·         Improves flexibility, reactivity and reliability

·         Masters costs along the supply chain

·         Nurtures the pioneering spirit

·         Anticipates business activity and acts proactively

·         Deepens the position of the supply chain within the business

YOUR PROFILE

·         Master degree (preferably economics or supply chain)

·         Fluent in FR/NL/EN

·         2-3 years’ Experience

·         Stress resistant

L'ORÉAL COMPETENCIES

• Innovator

• Strategist

• People developer

• Integrator

• Entrepreneur consumer oriented


L’Oréal would like her personnel to represent the diversity of the Belgian society. We welcome everyone regardless of origin, gender, age, sexual orientation, philosophical or political conviction, disability, etc.