Σύμβαση αορίστου
Bucharest, Bucureşti
Data
Full - Time
15-Apr-2024

🔊 Calling all innovators, disruptors, and dreamers! 

 

Join L’Oréal, the world's #1 beauty company present in over 150 markets. For over 100 years, we’ve been transforming, fueled by data, tech, innovation, and science. Together, we solve complex challenges at scale, while staying true to our commitments to society and the planet. 

This could be the beginning of an unbelievable journey. Career possibilities are endless – and YOU are in the driving seat.  

 

What’s in it for you? 

At L’Oréal, our pioneeristic and agile spirit keeps us interconnected with all métiers, all the time. Forget silos: L’Oréal allows you to be part of an immersive eco-system designed to develop expertise and accelerate your growth.  

 Ready to shape and disrupt the future of beauty? At L’Oréal you will be asked to go beyond the ordinary and challenge the status quo. 

 

What do we expect from you? Be innovative, bring unexpected ideas, push the boundaries, and contribute to solving complex challenges! 

 

 

As Data & Analytics Manager, you will be responsible for driving the data and analytics transformation and long-term growth for the entity by unlocking the potential of data for reporting, analytics, and various business decision purposes. 

 

You will:

 

 • Align the entity business strategy with its data readiness (use case / business vs. governance / data domain), making sure data foundations are ready to support data-related initiatives.
 • Ensure data are easily findable, understandable, and accessible to all departments and personnel across the organization (locally, zone, globally), on a need-to-know basis.
 • Assessment with international teams (Global & Zone) about available solutions that could meet this need, or how to complement the international offering.
 • Support to rollout, adoption, and business satisfaction measurement and improvement
 • Support Divisions and other Business Functions to derive actionable insights from data, leveraging advanced analytics techniques including machine learning (ML) / artificial intelligence (AI)
 • Develop easy-to-use analytics products that can be shared, reused, and continuously refined across multiple use cases. 
 • Provide expertise and consultation on all major data-related initiatives or lead corresponding projects. 
 • Balance multiple stakeholders' needs, translating between technical and operational/business requirements.
 • Develop and oversight efficient and aligned data and analytics governance.
 • Ensure all necessary Data Stewards are appointed in Divisions and other Business Functions
 • Ensure all Business Analysts in Divisions and other Business Functions adopt Analytics good practices.
 • Educate all employees and leaders on data, communicate its value, and establish a data-driven mindset.

.

Required Skills:

 

At least 5 years of experience in data and analytics with: 

 • Expertise in data quality and data lifecycle management processes to bridge tech capabilities and business needs
 • Ability to prioritize data use cases and ensuring feasibility with Tech and Governance teams.
 • Ability to navigate within the organization and to leverage established governance.
 • Ability to syndicate senior stakeholders around data issues (Business/IT, etc.) and mobilize them for action.
 • Ability to drive change management initiatives.

 

 

Last but not least, some things you must know:

 

1. We love to be the first at L'Oréal. You will get endless autonomy to propose, experiment, take risks and ensure that we stay at fore front of everything.

2. The beauty industry is changing! We are leading the way and you will be shaping the revolution.

We are not going to lie, the pace will be intense. We'll rapidly innovate! This also means that you'll be learning faster than anyone else in the industry.

3. We have the resources, the focus, and a large enough user base to experiment with any ideas we can come up with. And you're going to be right in the thick of it.

 

 

 #beautythatmovestheword #JoinUsAtLoreal 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.