Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Human Resources
Full - Time
28-Oct-2020

       3-5 years’ experience SQL Server (skill to leverage a data warehouse, using SQL, to generate insights with the business teams)

       1-2 years’ experience Power BI (skill to strengthen our Data Visualization)

       2 years’ and above experience in R is a must (major tool to be used for HR Data Analysis)

       Experience in HR Analytics projects before will be a plus

       Experience in Python will be a plus as well