Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Operations
Full - Time
11-Jan-2021
[Responsibilities]
● Lead and support the development and implementation of data governance principles, practices and standards
● Collaborate with cross-functional teams to facilitate data quality project planning, solutioning and implementation
● Work with business and IT to define data governance set up (data owner, technical steward) for each of the data needs in his scope of responsibility
● Work with IT and business functions to define process changes allowing capture / structuration of new data
● Oversees the assurance of accountability for the accuracy and integrity of the company's data and systems (with the support of junior data quality manager)
● Support IT in selecting the right tool for data governance
● Coordinate junior data quality manager for dataflow / workflow documentation, KPIs definition, remediation process in relation with data owners and technical stewards
● Act as a public relations specialist for any matters related to data quality: promote the data governance / management change across the organization
● Prioritize quality issues that cannot be addressed with tactical actions (reported by junior data quality managers) and define a strategy for long term data quality improvement
● Build, coach and manage data quality team and lead training sessions for education
● Communicate clear profiles with HR to reinforce the data talents recruitment

[Qualification]
● > 4 year experience in leading and managing data related delivery project through all phases of the project lifecycle from strategy definition, scoping and planning, requirements gathering, design, development, testing and implementation
● Experience in leading complex projects requiring the integration of cross-functional technology and/or business solutions (company digital transformation, data lake/data warehouse construction, master data management, organization change)
● Prior project leading experience in IT or group tool implementation
● Prior experiences both in IT and business functions: ability to communicate in both the language of business processes and the language of technology
● Strong Business process acumen and understanding of the interplay with Data Management
● Collaborative communication and ability to exercise diplomacy with other functions to consider priority of their own functions
● Continuous improvement mindset and being forward-thinking and organized
● Good knowledge in data management (master data, metadata, data architecture, data governance, data quality) and with data governance / quality tools (e.g. Informatica, Collibra)