Σύμβαση αορίστου
Paris, Île-de-France
Data
Full - Time
03-Apr-2023


WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR BIG TECH TRANSFORMATION?


L’Oréal is present in 130 countries on five continents. For more than a century, L’Oréal has devoted itself solely to one business: beauty; it is now the industry world leader with €29 billion consolidated sales.

Today, L’Oréal includes 1700 tech positions and it’s constantly growing. Especially with our ambition to become the #1 BeautyTech company, meaning inventing the beauty of the future while becoming the company of the future.

BeautyTech will equip the Group with the key assets it needs to conquer this new world, where Tech has become strategic.

To achieve this ambition, L’Oréal needs to continue recruiting  diverseinnovative, skilled and passionate minds in different tech domains such as Data, Digital, Cloud, Cyber Security, IT Architecture, DevOps, Applications and Infrastructure.


HOLD ON, WHERE ARE OUR MANNERS?

WE HAVEN’T PRESENTED OUR TEAM !


We are recruiting Data Product Owners for different domains as we are organized in 18 domains that cover all the activities of the group.

Our ambition is to create a data-driven competitive advantage through solid foundations and serving use cases by offering @speed, @scale, @quality data.


Each team works on a specific domain and is responsible for writing the data story of its business. We are entrepreneurs, passionate, team players and curious. It is the beginning of our adventure and we are looking for our teammates.
INTERESTED?

THIS IS WHAT YOU WILL DO IN NUTSHELL!

We can summarize your missions in 3 main objectives:

 • Building the Data Domain Layer to ensure the availability/quality of data needed for AI and analytics use cases (integration, acquisition, cleansing, harmonization and structuring in layers of Data-platform)
 • Work closely with the IT and Business Owners to align with the enterprise data strategy and governance
 • Support the data needs of teams systems and products across different use cases

IF YOU WANT TO GO FURTHER INTO DETAIL, THIS IS WHAT YOU COULD EXPECT TO DO

 • Define use case data strategy and vision with the functional Product Owner and IT group. The resulting data model must be agnostic versus use cases.
 • Gap analysis: assess “as is” data assets versus use cases requirements, then define and build data acquisition needs and quality expectations.
 • Assemble large, complex data sets that meet functional business requirements.
 • Identify integration needs for further use cases data acquisition.
 • Structure datasets in various layers of data platform.
 • Prepare data for use cases by creating governed Business Objects.
 • Co-design analytics tools with functional Product Owner and IT to leverage the structured data.
 • Define key success metrics.
 • Create test scenarios and supervise data validation with testing factory.


STILL INTERESTED ?

THIS IS WHAT YOU WILL NEED TO SUCCEED!


First and foremost, we love people that are curious, collaborative, eager to have an impact and who value innovation, autonomy, and team spirit.


Secondly, in this specific position, it will be important for you to:

 • Have an Engineering or Business Education background, with a Data orientation
 • Have more than 2 years of previous experience. Could be more depending on positions
 • Be very Data Driven with strong analytic skills
 • Show great interest in our functional Business specificities
 • Have a strong understanding of Agile (Scrum certification is a big plus)
 • Have some Cloud Platform knowledge.

And finally, you may not be an expert with all requirements listed below, however, you must show great curiosity in understanding the non-mastered technologies such as SQL or GCPWAIT, THERE IS MORE! LET US GIVE YOU 4 OTHER REASONS TO JOIN US!


Joining L'Oréal means joining a company that:

 1. Invests in Tech and positions its Tech teams at the heart of its digital transformation strategy.
 2. Allows its employees to have a real impact, to test their ideas, to innovate and to build our future.
 3. Has a powerful and innovative HR policy: a very dynamic mobility policy, significant investment in employee training, regular re-evaluation of remuneration, numerous innovative HR measures: Time Savings Account, paternity leave, Citizen Day, etc.
 4. Has chosen to uphold strong values and to be particularly advanced from a social and environmental point of view (strong diversity and inclusion policy, L'Oréal for the Future program, commitment to numerous communities, etc.).

The L'Oréal Group is convinced that difference is a deep source of wealth, that allows everyone to grow, to challenge themselves and to go further.

We strongly encourage everyone to always dare and never censor themselves. Skills can always be learnt.

We will be delighted to exchange with you!

Ready to build the future of L'Oréal together? Apply now!


YOU APPLIED?

THIS WHAT HAPPENS NEXT…

 1. You will receive an answer within 2 weeks of applying.
 2. If your CV is selected, you will have an HR interview our recruiter.
 3. Lastly, there will be a technical interview with your potential manager (sometimes accompanied by another team member).

If we are unable to move forward with your application, you can expect to receive a prompt answer in one week with constructive feedback. We strongly value the time and energy you invest in us.

YOU WANT FURTHER INFORMATIONS?

CHECK THESE USEFUL LINKS: • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.