Σύμβαση αορίστου
Levallois-Perret, Île-de-France
Data
Full - Time
14-Apr-2023

CONTEXTE:

La Division des Produits Professionnels France connait une transformation digitale très rapide, lui permettant de générer une croissance forte et d’asseoir encore son leadership sur son marché. Cette transformation s’articule autour de 3 piliers :

 • Le B2C, avec l’accélération e-Commerce et le développement du media digital.
 • Le B2B dont l’enjeu consiste à créer un écosystème Online + Offline de services avec nos salons et coiffeurs O+O (L’Oréal Partner Shop, L’Oréal Access)
 • Le B2B2C c’est-à-dire la digitalisation des salons de coiffure, qui passe notamment par des partenariats avec des outils de marketing digitaux et dans l’objectif de continuer à aider les salons à se développer.

De manière transverse, l’équipe Data & Business Intelligence joue un rôle clef dans cette transformation à travers la mise en place d’outil d’aide à la décision et d’analyse au service du business. Dans un contexte de fort développement de notre activité, l'équipe Data & BI se renforce et recherche un(e) Data Analyste pour l'accompagner dans le développement de son activité.

Souhaitant relever le défi, vous serez rattaché(e) au Responsable Data et vous évoluerez dans un environnement technologique varié (Power BI et Google Cloud Platform) et aurez l'occasion d'explorer et de valoriser des données riches, complexes et multi-sources. En parallèle vous serez également challenger sur votre compréhension des enjeux business.

PRINCIPALES MISSIONS:

 • Recueillir les besoins en data des différents business unit et comprendre les problématiques métiers et les traduire de manière analytique.
 • Construction de rapports / dashboard, de la spécification du besoin, en passant par l'alimentation / la modélisation des jeux de données, jusqu'à la restitution finale.
 • L'accompagnement des équipes métiers dans l'appropriation de leurs données et de leurs tableaux de bord.
 • La réalisation d'analyses ad'hoc en réponse aux problématiques business et les communiquer à tout type d’audience (aussi bien technique que non technique).
 • Actifs-ives dans la communauté Data-Analyste interne en partageant votre expérience, des études et en créant des synergies sur des problématiques communes.

COMPETENCES TECHNIQUES:

 • Expérience significative sur des outils de data visualisation (Power BI).
 • Connaissance de l'environnement Google Cloud Plateform
 • Bonne maitrise du SQL et Python
 • BONUS : Compétences en Data-Science (concepts de base du Machine Learning)

COMPETENCES/SOFT SKILLS:

 • Appétence pour les enjeux business et intérêt pour le secteur de la beauté
 • À l'aise avec les chiffres et bonne compréhension des enjeux métiers.
 • Esprit analytique, curieux(se), débrouillard(e), rigoureux(se), structuré(e).
 • Bonne écoute, excellentes qualités relationnelles, sens de la communication.


PROFIL CANDIDAT:
 • Issu d'une école d'ingénieurs ou de commerce (souhaitable d'avoir un master ou une spécialisation en data).
 • Vous avez une première expérience significative en data.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.