Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Data
Full - Time
19-Mar-2024

WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR BIG TECH TRANSFORMATION?

 

L’Oréal is present in 130 countries on five continents. For more than a century, L’Oréal has devoted itself solely to one business: beauty; it is now the industry world leader with €42 billion consolidated sales.

Today, L’Oréal includes more than 2000 tech positions and it’s constantly growing. Especially with our ambition to become the #1 BeautyTech company, meaning inventing the beauty of the future while becoming the company of the future.

BeautyTech will equip the Group with the key assets it needs to conquer this new world, where Tech has become strategic.

To achieve this ambition, L’Oréal needs to continue recruiting diverse, innovative, skilled and passionate minds in different tech domains such as Data, Digital, Cloud, Cyber Security, IT Architecture, DevOps, Applications and Infrastructure.

 

LET US INTRODUCE YOU THE TEAM!

The candidate will join the Team in charge of the Responsiveness for Growth (R4G) program, one of the 3 top priorities at the Operations this year. The R4G aims at delivering sustainable growth while embracing volatility and improving the responsiveness and resilience of the value chain by developing new capabilities.

 Collaboration, empathy, smart, influencer describe quite well our team (5 people).

Being part of the journey that improve the responsiveness and resilience of the whole end to end value chain is an outstanding opportunity as it covers many metiers as sourcing, manufacturing and supply chain.

 

INTERESTED?

THIS IS WHAT YOU WILL DO IN NUTSHELL!

We can summarize your missions in several missions:

 • Ensure the transition between the beta version of use case “X Ray tool” she/he will be in charge and the final version. Integrate the specificities into the tool met all along the roll out phase. 
 • Leverage the experts (métiers, data, system, …) internal and external to define the best architecture for the R4G Cockpit
 • Make and upgrade of an home made tool by integrating additional needs of users quickly and efficiently


IF YOU WANT TO GO FURTHER IN DETAILS, THIS IS WHAT YOU COULD EXPECT TO DO


Be in charge of 2 key use cases of R4G program. The X Ray tool that aims at making a diagnostic of an end-to-end value chain, the other one is the R4G Cockpit that aims at measuring the impact of the program. 

Specifically : 

 • Analytics specifications with the « métiers ». 
 • Assessment and needs on data coordination between all the domains data domains 
 • Connection with the Beauty Tech Data Platform to build the Consumer Data Set. 
 • Dashboard building through Power BI.


Be in charge of the upgrade of an home-made tool used to simulate the responsiveness on production and size the production equipment needed. 

Specifically : 

 • Tool utilization diagnostic 
 • Gather the additionnal needs
 • Tool upgrade
 • Quality data coordination 
 • Coordination to enhance the data quality


STILL INTERESTED?

THIS IS WHAT YOU WILL NEED TO SUCCEED!

First and foremost, we love people that are curious, collaborative, eager to have an impact, proactive and who value innovation, autonomy, and team spirit.

Secondly, in this specific position, it will be important for you to have:

 • Ideally an engineering background but not compulsory
 • 3-5 years experience 
 • 2-3 years experience at LOREAL would be a plus
 • Fluent in English


Mandatory skills:

 • Mastering perfectly Power BI (all dashboard to be built on Power BI)
 • Soft skills (being able to connect efficiently with the data community).


Nice to have skills:

 • Knowledge of the data ecosystem would be a plus


WAIT, THERE IS MORE! LET US GIVE YOU 4 OTHER REASONS TO JOIN US!

Joining L'Oréal means joining a company that:

 1. Invests in Tech and positions its Tech teams at the heart of its digital transformation strategy.
 2. Allows its employees to have a real impact, to test their ideas, to innovate and to build our future.
 3. Has a powerful and innovative HR policy: a very dynamic mobility policy, significant investment in employee training, regular re-evaluation of remuneration, numerous innovative HR measures: Time Savings Account, paternity leave, Citizen Day, etc.
 4. Has chosen to uphold strong values and to be particularly advanced from a social and environmental point of view (strong diversity and inclusion policy, L'Oréal for the Future program, commitment to numerous communities, etc.).

The L'Oréal Group is convinced that difference is a deep source of wealth, that allows everyone to grow, to challenge themselves and to go further.

We strongly encourage everyone to always dare and never censor themselves. Skills can always be learnt.

We will be delighted to exchange with you!

Ready to build the future of L'Oréal together? Apply now!


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.