Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jakarta
Sales & Business Development
Full - Time
04-Aug-2020
  • Collaborate with E-KAM for joint business plan with accounts and monthly alignment/reporting to achieve sell in & sell out and LFL growth
  • Build brand strategy, manage launches & pillars/heroes - from online campaign strategy to execution, forecasting, and monthly business results
  • Collaborate with media team to improve key account's traffics, PV, CR%
  • Create and execute digital campaign, including collaboration with community manager and social media management
  • Planning for offline event activation

Requirement:
  • Min. of 3-4 years of working experience
  • Have prior experience in activation
  • Prior experience background in E-Commerce or Digital would be a plus point