Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Marketing
Full - Time
27-Jul-2020
Description:
Develop innovative products, renovate pillars-product for the international brand panier to ensure continued worldwide growth for the brand.

- Collect, compare and synthesise international market data  relevant to their category (consumer, markets, competition, country, digital…), generate insights and suggest actions based on findings
- Develop new, different, better concepts consistent with the brand’s sense of purpose, by integrating consumer insights and trends
- Orchestrate the product  development process including monitoring the departments involved to ensure the project’s operational excellence: write the project brief, update  piloting tools and reporting (Magellan, Drive, DIM, the Sharing beauty with all committments, etc.) and meet the deadlines
- Write marketing mix recommendations (IMC/360/Digital/Retail) for product launches or pillar-product renovations, working closely with departments involved (communication, digital, retail, etc…) to create an integrated, engaging and consistent consumer brand experience 
- Assist in the development of creative material in line with the brand’s integrated-communication platform (imagery, digital, point of sale)
- Write country implementation kits providing advice and recommendations on the marketing mix
- Exchange constantly with the zones and strategic countries for their category, provide them with support during product launches and ensure follow-up of go-to-market
- Effectively prepare clear messages to present to senior management

Requirements:
- 3+ years' working experience and 4-5 years in product development is necessary; understands in-depth the complexities of formula and development
- Strong analytical skills as it relates to new development and maintenance
- Knowledge of all beauty trends, as well as, art/design/fashion/lifestyle/demographic/psychographic trends
- Creativity and experience in multiple beauty categories are a plus
- Ability to work autonomously, with minimal administrative support is essential
- Strong ability to juggle multiple priorities and work in a fast-paced, hectic environment
- Strong interpersonal skills
- Prepare slide presentations on anaylysis from a category and a branding standpoint
- A bachelor's degree or equivalent experience preferred