Σύμβαση αορίστου
Dandenong North, Victoria
Supply Chain
Full - Time
01-Nov-2023

Carry out the necessary operations for the activities of reception/ storage/ return/ replenishment/ orders preparation/ shipping, in compliance with the QSHE procedures and the performance objectives.


 • Carry out all types of orders preparation:  complete pallet, standard/carton or detail picking.
 • Carry out the necessary operations for reception, replenishment & shipping together with operations asked by the manager.
 • Prioritize multiple tasks to maximize work efficiency
 • Actively ensure quality, safety, environment and housekeeping standards are followed.  
 • Great teamwork and collaboration spirit. Share and transmit his/her knowledge and the job best practices to new collaborators.
 • Work under team spirit with all concerned actors by facilitating mutual support and cooperation.
 • Take part in the continuous improvement policy (participation to meetings, teamwork or transversal projects).
 • Participate to stock management (warning role in case of  anomaly, during stock-taking, etc...)
 • General warehouse duties. Exceptional work ethic, reliability, and punctuality
 • Be flexible to work any shift as required. Exceptional work ethic, reliability, and punctuality
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.