Πρακτική Άσκηση
Panamá, Panamá
Corporate Affairs & Engagement
Part - Time
26-Feb-2024

¿Te apasionan las comunicaciones digitales y las grandes marcas que marcan tendencia? ¿Quieres ser parte de una de las multinacionales más importantes del mundo?

¡Entonces esta es la oportunidad que estabas esperando! Estamos en la búsqueda de un Practicante de Comunicaciones digitales.

Como parte del equipo L'Oréal trabajarás en un ambiente dinámico y retador, soportando la comunicación digital para el área de comunicaciones corporativas.

Tus principales funciones serán

 • Soportar las comunicaciones externas del área corporativa.
 • Generar contenido para los diferentes canales de comunicación de la empresa, con énfasis en los digitales.
 • Creación de piezas audiovisuales y adaptación de mensajes escritos.
 • Soportar las tareas administrativas del área de comunicación corporativas.
 • Apoyar al equipo de comunicaciones en las distintas tareas y proyectos del área.


Cumples los requisitos


 • Habilidades comunicativas para comprensión y desarrollo de contenido principalmente para canales digitales.
 • Conocimiento de herramientas de gestión digital, data y KPI’s en social media
 • Dominio del inglés
 • Impecable expresión oral y escrita
 • Ser proactivo, creativo y organizado.
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.