Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Mexico City
Digital
Full - Time
06-Nov-2020

We believe Beauty can change lives. We are L'Oréal Group

¿Te gustaría ser parte de una empresa líder en el ramo de cosméticos y belleza a nivel internacional, presente en más de 130 países, que cuenta con más de 31 marcas internacionales y que además se preocupa por el desarrollo de su capital humano?

Actualmente estamos en busca de nuestro próximo(a):

Coordinador de Comunicación Digital

Educación: Lic. administrativas, Comunicación, Ingenierías, afín.

Principales responsabilidades:

·         Creación de estrategias de comunicación de las marcas

·         Tropicalización de contenido para mercado local

·         Influencer marketing (relación completa con influencers)

·         Supervisar contenidos de marca con retailers

·         Manejo de presupuestos y producción de eventos

·         Análisis y propuesta de contenido

·         Análisis digital (reply rate, bounce rate, CTR, etc) y propuesta de estrategia

Paquetería computacional:

·      Office (Excel y Powerpoint intermedio)

 Idiomas:

·      Inglés avanzado

Requisitos:

·      Buenas habilidades de negociación

·      Habilidades de comunicación y relacional

·         Experiencia previa en industria de lujo

·         Experiencia previa en puestos similares

·         Capacidad de análisis

·         Habilidades de presentación (story telling)

·         Manejo de prioridades

 “En L’Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y crecimiento para todo el talento  interesado en formar parte de nuestra empresa. Estamos seguros que un ambiente de trabajo diverso en todas las áreas y niveles, incrementa la innovación y entendimiento de nuestro negocio”

Si quieres descubrir el gran mundo L’Oréal síguenos en

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube