Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Supply Chain
Full - Time
16-Oct-2023

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

Schedule and follow the contract manufacturing operations in order to ensure the availability of the products, while optimizing the customer service, the costs and improving the stock quality.


Launch management:

 - Validate the retro planning and the availability date of launches with subcontractors. Follow the development status with Development team, communicate the product available dates to the stakeholders. 

- Manage the new product registration process in ERP system to ensure the smooth production. 

- Manage the production planning of renovation, substitution and phase-out of the subcontracted products. 

- Ensure the availability of subcontracted products for launches with subcontractors. Be reactive to all difficulties. 

- Work with S&OP and STC to arrange the shipment from subcontractors to countries or to IDC.


Catalog management: 

- Send the monthly/weekly needs of his/her catalogue to subcontractors and update the availability timing in the system. 

- Ensure the availability of subcontracted products, monitor components/FG production capacity. Anticipate any availability issue and inform key stakeholders, take actions in coordination with related departments to minimize impacts and to avoid crisis. 

- Work with S&OP and STC to arrange the shipment from subcontractors to countries or to IDC.


Supplier management:

- Define the logistic methods and parameters of subcontracting activity. Implement and update logistics requirements. 

- Develop the partnership with subcontractors by defining Supply parameters to foster flexibility and reactivity with Sourcing Center. 

- Set objectives and follow up key performance indicators for subcontracted services. Ensure the agreement with sub-contractors on service level. Summarize performance report, update Supply Chain specifications. 

- Arrange EHS Audit with subcontractors following the instructions of EHS ZONE team.


Supplier stock management: 

- Analyze and communicate on all cases involving slow moving and obsolete materials. 

- Collect PM stock report from subcontractors, summarize/analyze SLOB report with financial team.


PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

Must have

• Positive and team player attitude 

• Logical and analytical thinker with business (customer centric) mind 

• Open minded, adaptable/agile to fast growing and rapidly changing business 

• Good organizational and planning skills 

• Strong communication and interpersonal skills 

• Negotiation skills 

• Has related experience in operations 

• Business level Japanese 

• Business level English


Preferred

• With a background of engineering/scientific studies 

• Contract manufacturing management experience 

• Consumer goods industry experience 

• Advanced Excel skills (e.g. PowerBI, Power Query, etc) 

• Project management / coordination experience 

• Business level Korean


L'ORÉAL COMPETENCIES

• Acts / leads with human sensitivity 

• Achieves results, with integrity 

• Fosters a demand-driven Supply Chain with service as a priority 

• Act with economic & business consciousness 

• Be expert in his/her area of responsibility, share and leverage Best Practices 

• Promote innovative ideas and make them happen 

• Demonstrates entrepreneurship 

• Be compliant to Quality, EHS & Operational Excellence Systems

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.