Σύμβαση αορίστου
Paris, Île-de-France
Finance
Full - Time
14-Mar-2023
Responsabilités clés

 • Pilote l’activité des Business Units sous sa responsabilité en ligne avec les objectifs des opérationnels
 • S’assure du respect du cadrage financier
 • Aide à la consolidation financière des Domaines d’Excellence
 • Assure la cohérence des rapports de gestion
 • Organise la remontée des données financières en ligne avec les échéances du calendrier Groupe
 • Organise et gère les refacturations vers les entités clientes
Missions principales

 • Etablit et circularise les états financiers mensuels consolidés
 • Alerte sur les risques et opportunités financiers
 • Soutient la préparation des Comités de Direction Générale et éventuelles autres instances
 • Participe aux analyses transversales ad-hoc
 • Assure la conformité aux normes IFRS et Groupe
 • Maintient les données du référentiel analytique (Business Units, Centres de Couts, Ordres internes…)
 • Intègre des potentielles nouvelles activités en provenance de l’organisation
Compétences requises 

 • A minima 5 ans d’expérience en Controlling
 • Idéalement une connaissance de P48 (SAP au sein des Affaires Produits et AFM)
 • Agit en tant que ''Business Partner''
 • Capable de convaincre et fédérer les gens autour d’un objectif commun
 • Solide connaissance et maîtrise des normes IFRS et financières du Groupe
 • Facilitateur / à l’aise dans un environnement en rapide évolution
 • Savoir-faire pour la science et la technologie des données
 • Excellentes compétences en présentation et en communication
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.