Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Saint-Quentin, Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Digital
Full - Time
30-Apr-2024

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !

 

Derrière chaque grande marque se cache une grande histoire.

 

La nôtre a commencé avec un jeune chimiste, Eugène Schueller, qui produisait et vendait des teintures pour cheveux de sa cuisine. De ces origines, nous sommes aujourd'hui une famille de 88 000 collaborateurs dans 150 pays travaillant pour 36 marques mondialement reconnues. Notre objectif est d'innover et de créer des produits qui répondent diversité infinie des besoins et des désirs de nos consommateurs en matière de beauté. 

 

Chez L’Oréal, créer l'avenir de la beauté est notre passion, et nous le faisons toujours avec un engagement fort envers l'environnement. Aujourd’hui, notre ambition est de devenir la première entreprise de BeautyTech. 

 

Cette stratégie est alimentée par l'équipe des Opérations de L'Oréal, forte de 20 000 d’individus diversifiés, réparties dans le monde entier et orchestrant une expertise de pointe sur l'ensemble de la chaîne de valeur ; du conditionnement et du développement des produits à l'approvisionnement, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement. 

 

Rejoindre L'Oréal, c'est faire partie d'une entreprise qui :

 

1. Permet à ses collaborateurs d'avoir un réel impact, de tester leurs idées, d'innover et de construire l'avenir.

2. Choisi de défendre des valeurs fortes d'un point de vue social et environnemental. 

3. Est constamment à la pointe de la technologie pour répondre aux demandes des consommateurs en matière d'agilité, de personnalisation et de nouvelles expériences de beauté. 

 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE CETTE AVENTURE ?

 

Rejoignez-nous en tant que Contrôleur de Gestion 

 

Missions principales : 

Au sein de l'équipe Finance de l'entité SOPROCOS et basé(e) sur le site industriel de L'Oréal Saint-Quentin, vous êtes rattaché(e) au Responsable du contrôle de gestion et vos principales missions seront de :

 • Participer aux clôtures mensuelles et au pilotage de l'activité
 • Produire le reporting « interne usine », Division et Groupe
 • Animer le pilotage budgétaire et suivre les postes de dépenses par nature et fonction
 • Identifier, proposer et piloter des actions d’optimisation de la performance économique et en assurer le suivi
 • Construire et suivre l’évolution des coûts de production en lien avec les opérationnels
 • Participer à la réalisation du plan, du budget et des révisions de tendances dans le respect du formalisme demandé par le groupe
 • Contribuer à la bonne application du contrôle interne et à l’amélioration des processus transverses
 • Participer au développement de la conscience économique du site
 • Participer à des projets divers et à la réalisation d’analyses ponctuelles
 • Participer au pilotage économique d’un projet de grande transformation dans l’usine

 

Compétences Professionnelles et Techniques : 

 • Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en finance/gestion ou d'une école de commerce (niveau BAC + 5) ou équivalent
 • Vous avez une première expérience dans le domaine du contrôle de gestion ou sur des métiers opérationnels et de management, idéalement dans un monde industriel
 • Vous possédez une réelle aisance et appétence pour l'utilisation des SI (excel, SAP ou autres) et la curiosité à les maîtriser
 • Vous comprenez les enjeux industriels de l'entreprise (qualité, productivité, performance)
 • Vous savez challenger votre interlocuteur tout en étant business partner
 • Vous avez le sens de la coopération et avez l'habitude de travailler en équipe
 • Vous êtes autonome, rigoureux, fiable, curieux et percevez votre mission comme créatrice
 • Agilité relationnelle, envie d’être proche du terrain, énergie, et ténacité
 • Maitrise du français et de l’anglais

 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.