Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Vichy
Finance & Controlling
Full - Time
30-Nov-2020

Contrôleur de Gestion Industriel - CAP VICHY

Au sein de l'équipe Gestion de l'entité Cosmétique Active Production et basé sur le site industriel de CAP Vichy, vous êtes rattaché au responsable du contrôle de gestion et vos principales missions seront de : 

 • Participer au processus de calcul des couts de production ;
 • Rassembler, consolider et challenger les informations des différents services de l’usine pour l’établissement du plan, du budget et des tendances ;
 • Apporter au responsable du service CDG toutes informations lui permettant de piloter son périmètre avec un souci d’amélioration continue de la performance ;
 • Fournir aux responsables opérationnels les indicateurs nécessaires à l’appréciation de leur performance ;
 • Proposer des solutions pour améliorer le compte d’exploitation et l’efficacité des différents départements du site ;
 • Procéder à toutes les analyses de coûts afin de détecter les risques et proposer les actions nécessaires afin de tenir les objectifs budgétaires ;
 • Construire des Tendances et des Budgets qui soutiennent la croissance ;
 • Assurer la clôture mensuelle de votre périmètre et le reporting de gestion correspondant vers le Groupe L’Oréal ;
 • Participer, en liaison avec le service CDG, à la diffusion de la conscience économique et de la culture financière au sein de l’usine et à la mise en place des bonnes pratiques de Contrôle Interne.


Compétences Professionnelles et Techniques :

 • Expérience professionnelle de 2 à 3 ans en finance d’entreprise, contrôle de gestion industriel idéalement
 • Très bonne maîtrise d’Excel, bonne connaissance de SAP et appétence pour les SI
 • Goût des chiffres, rigueur et organisation 
 • Capacité à communiquer de manière fiable, claire et synthétique
 • Capacité d’analyse et de compréhension des enjeux industriels de l’entreprise (qualité, productivité, performance, …)
 • Goût du contact terrain et travail en équipe
 • Autonome, fiable, curieux, proactif