Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Others
Full - Time
05-Nov-2020
Report to: CCO
Team subordinate: 3+1(3pt)

Responsible for CAD system and EBA System management;
̶ Establishes Consumer Advisory end-to end strategy frame on how to create a service center that effectively responds to consumers inquiries and complaints, interacting directly with consumers
̶ Supports the brands’ and products’ reputation by dealing effectively and quickly with the complaints from consumers via counters, phone calls, wechats, Weibo, e-commerce, government bureaus etc,
̶ Supports R&I Regulatory and Corp PR teams in building up a strong relationship with MSA(工商局) and other related external key stakeholders
̶ Strengthens the role of CAD to oversee market new trends of consumer satisfactions and government policies and provides timely feedback to the brands, labs, operations & manufacturing on product quality & consumer satisfactions analysis
̶ Guides brands and Buycoor’s BAs & e-BAs to provide high quality consumer care service, lead CAD team to deal with severe cases, recognizing and alerting top management on consumer incidents to avoid the crisis
̶ Coordinating with internal stakeholders to ensure a high level of consumer satisfaction rate