Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Marketing
Full - Time
01-Jan-2024

 Community Advocacy Specialist, L’Oréal Luxe

 

As Community Manager, you will build and implement the consumer advocacy and engagement strategy for Brands within the L’Oreal Luxe Division.


More over you will:

 • Interact, recruit and engage with our online community of Key Opinion Leaders, Creators and Consumers Advocates 
 • Interact and engage with key online communities of interest in social media channels using social media management software and Creator marketing tools
 • Spokesperson of brands for our earned communities, on forums and social media to evoke earned brand love online. 
 • Develop ‘always on’ programs to promote the generation of User Generated Content
 • Be the main point of contact for Brands’ teams and our external partners regarding owned social media profiles
 • Develop community engagement and loyalty programs aimed at generating UGC, ratings and reviews
 • Build and recruit online brand lovers and consumer advocates into our community program
 • Develop community bonding, love and loyalty via eventing, educational masterclasses, unmissable experiences online and in-person
 • Coordinate an efficient process of gifting and seeding management
 • Generate real-time marketing content via earned partnerships
 • Coordinate the development of community-focused real-time content based on monitoring social media, flagging opportunities, and formulating plans with internal and external stakeholders
 • Build earned online engagement through culturally relevant and relatable trending content
 • Provide internal stakeholders with detailed feedback
 • Summarize community insights and conversations reporting from internal and external teams to create actionable and operational reports that lead to optimization and efficiency in earned performance 
 • Analyze and report on social community trending (pre and post) promotional launches to key internal stakeholders 
 • Plan the brands calendar within the community activities based together with Brand Advocacy Managers and be main point of contact for them and other stakeholders across the Division and the Group
 • Plan and be the guardian of the budget of our online community projects
 • Develop best practices (from social media and influencer marketing to ratings and reviews generation, social listening, customer service/insights and user generated content) to drive innovative consumer engagement ideas that can scale across the Division and the Group; 


To be sucessful on this role You have to be:

 • Someone who has a clear understanding of 360 digital communications strategy – from influencer marketing to consumer engagement in an omnichannel context (Community, Content, CRM, SEO..etc)
 • Digital native and are fluent in content marketing and social media success strategies.
 • You live and breathe social media trends and always know the next big thing 
 • Experienced in harnessing behavioral data and consumer insights and translating into brand’s engagement activations across multiple channels.
 • Strong communicator with an ability to present ideas and strategy in visually impactful way
 • Comfortable with working in a complex matrix environment and influencing senior stakeholders
 • Leader towards a data-driven organization and strategizes digital transformation 

 

Moreover You have:

 • At least 2 years of experience in digital branding and digital communications campaigns
 • Demonstrated experience in managing community programs, groups and relationships for brands
 • A drive to strengthen our Social, Advocacy & Influencer strategy – leveraging new tools and technology to develop and evolve our consumer engagement strategies via social channels, platforms and communities – from beauty advisors to brand superfans
 • Proficiency in social listening, a strong knowledge of social media platforms and trends, and a strong passion for digital communities and online subcultures
 • A proven track record within influencer marketing - identifying the right partnerships, audiences and platforms that fit the brand values and objectives.

We can offer you: 


We are open for candidates with disabilities. 


“ I agree to the processing my personal data byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw included in the CV, recruitment form and other application documents forthe purpose and the scope necessary to carry out the recruitment process forthe position of Advocacy Manager*" 

[] I agree to the processing of my personal data included in the CV, recruitmentform and other application documents for the use in the future recruitment byL’Oréal Polska Sp. z o.o. with its registered office at Grzybowska 62, 00-844 Warsaw. 

*-mandatory field 

Information clause 

The controller of  personal data is L’Oréal Polska Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-844) atGrzybowska 62. Contact with the Data Protection Officer and additional information about the personal dataprocessing carried out by the Company is possible via e-mail address: [email protected]

The processing of personal data is carried out for the purpose of the recruitmentprocess in accordance with Article 6(1)(c) of the General Regulation on Personal Data of 27 April 2016,(hereinafter GDPR). Dataprocessing to a wider extent than resulting from the provisions of labour law,for the purposes of the future recruitment processes will be carry out on the basis of the given consent with accordance with Article 6(1)(a) of theGDPR. 

Your personal data will not be disclosed to other entities without your priorconsent. Your personal data may be made available and at the request ofentities authorized to do so under the law. The controller may, by means of awritten contract, entrust to another entity the processing of your personaldata to the extent and for the purpose necessary to perform the service. Your personal data will not be transferred to a third country/internationalorganization. 

Your personal data will be kept for a period of 2 years from the end of therecruitment process – in which case these data will be processed until the consent is withdrawn. 

You have the rightto access their data, rectify, delete, object, limit processing and transfer. Your consentmay be with drawn at any time. Withdrawal of the consent will not affect thelawfulness of the processing of your personal data that was made on the basisof your given consent before its withdrawal. A declaration of withdrawal of theconsent to the processing of your personal data should be sent to the e-mail orpostal address indicated above. 

You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal DataProtection Office if you feel that the processing of your personal dataviolates the provisions of the GDPR. 

Provision of personal data is voluntary but necessary for the participation inrecruitment process. Failure to provision of personal data will result in theinability to participate in the recruitment process. 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.