Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Communication
Full - Time
07-Nov-2023

Are you interested in

 • corporate communications
 • employee engagement and internal communications
 • CSR, Sustainability, Beauty tech

 

We are looking for a committed, enthusiastic, open personality to leverage corporate topics internally and externally in order to develop awareness, build and reinforce L’Oréal Group’s reputation over time.

 

You will be responsible for

 • creating engaging content for different platforms (intranet, newsletters, website, social media etc.)
 • organizing internal and external events (information meetings and gatherings for employees, CSR events, media events)
 • working with agencies 
 • analyzing our results, proposing and executing communication strategies

You are the one if:

 • you are outstanding in creating engaging content to different platforms and targets (in English and Czech or Slovak)
 • you have at least 4-6 years of experience in marketing or communication 
 • you have great organizational and coordination skills
 • you are open to develop yourself and learn new things constantly
 • you are able to work alone and in a team
 • you are passionate about people, company culture, CSR & sustainability.
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.