Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Netanya
Sales & Business Development
Full - Time
01-Apr-2020

Commercial Manager

The commercial Manager is a Member of the Division Management committee with influence on key Division strategies and plans.

Responsibilities:

  • Develop and implements the Division commercial strategy by channel across the retailer/customer portfolio, reporting to Division General Manager.
  • Build and achieve the Division results: turnover, market share, profit, consolidate, steer the budget and P&L.
  • Manage a retailer-centric relationship: build a strong relationship with the top management of the retailers to find as much strategic alignment as possible. Seek to overcome roadblocks as necessary.
  • Build and Manage Join Business Plan across retailers/categories including distribution, shelving, planograms, POSM and merchandising.
  • Lead the Digital transformation and modernization of commercial function (e-commerce, Revenue Growth Management, category management, business planning)
  • Manage P&L of promotional budgets, Full Year forecasting and ROI analysis for major executed activities to ensure long-term profitable growth.
  • Build commercial forecast and ensure it matches the business strategies and Marketing activities.
  • Manage the commercial team and foster a culture of excellence: supervise the channel Key accounts, Field sales team, Business Planner and Sales Operations team.

Key skill:

Proven experience as commercial manager in FMCG companies.

Relevant academic education – compulsory.

Global experience or working in multinational company – advantage.

Proven track record in e-commerce - advantage

Fluent English (both oral and written) - must.

Experience in managing teams and diverse interfaces.

Broad and systemic vision, ability to translate data into business insights and recommendations.