Σύμβαση αορίστου
Saint-Ouen, Île-de-France
Operations Development
Full - Time
17-Jul-2023

Missions :

 • Animation de la communauté Dev Décor LDB : partage des bonnes pratiques, formalisation des process, etc.
 • Coordination de la transformation des process et des évolutions métier
 • Key User MINDS & TAG
 • Monitoring data quality
 • Représentant Dev Décor LDB auprès de la DGO et des Usines, participation aux comités métier & outils
 • Coordination C&A LDB worldwide et inter-Divisions
 • Suivi & coordination des LABELLING guidelines

Profil :

 • Technique Dev Décor ou Pack è 5 ans d’expérience et plus (idéalement ayant fait 1 poste Pack + 1 poste Dev Décor)
 • Appétence pour les process & les projets transverses
 • Communication skills
 • Quality oriented, rigueur et précision
 • Anglais & français courant

Poste ouvert à compter de janvier 2024


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.