Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Prague, Praha
Digital
Full - Time
24-Jan-2024

Chief Digital Officer

Primary mission: build local digital and communication strategy and action plan aligned with division, zone, and cross-division guidelines. Ensures consolidated vision for Professional product division´s activity on digital to target global ambition. Be an expert and support for brands, lead the vision, and be a part for digital agencies. Manage the budget and team. 

Main tasks: 

Inspiration and trends: 

 • Maintain an understanding of the latest digital opportunities and trends in consumer interaction and inspire the teams with those possibilities 
 • Map local digital consumer path and make the strategy for categories and brands to achieve the best results 

Digital media strategy: 

 • Tailor the global digital and media strategies to the local characteristics for the brand's local specificities 
 • Monitor digital and media performance, consumer engagement 
 • Oversee a strategic approach on media (all digital media included) support digital marketing campaigns, use learning/best practices for advice

Advocacy B2C & B2B2C: 

 • Leverage earned media through influencers & KOLs strategies 
 • Contribute to medical B2B2C activation, providing social expertise to medical team 

CRM & Data: 

 • Set CRM LDB strategy and oversee the implementation followed by results   
 • Data following ad management, making decisions based on data  

E-commerce: 

 • Contributes to e-commerce development, providing adapted digital information and expertise 
 • Help set up a strategy for transactional media in cooperation with brands and the e-commerce team  
 • Ensures appropriate commercial targets are set for D2C e-commerce activity and ensures its tracking sharing responsibility with the commercial / the e-commerce team team 

Technological expertise: 

 •  Owns platform excellence (tagging, SEO, …) 
 • Builds a strong partnership with Digital agencies and technological teams 


YOU have:  

    BS/MS degree in marketing or a related field 

    Project management experience is a must 

    Demonstrable experience (5 years) leading and managing CRM or emailing campaigns 

    Professional English knowledge 

    No local language knowledge needed (CZ, SK or HU), but preferred 

    Proven working experience in digital marketing 

    Inform and motivate highly creative with experience in identifying target audiences & and devising digital campaigns that engage, 

    Experience in optimizing landing pages, UX and user funnels 

    Experience with A/B and multivariate experiments 

    Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics) 

    Strong analytical skills and data-driven thinking 

    Great communication skills and people development focus 

 

YOU’ll find:  

    International working environment and opportunities for further development 

    Dynamic team with highly motivating atmosphere and innovative mindset 

    Challenging CRM project for further development 

    Competitive salary 

    Flexible working hours plus home offices 

    Attractive package of benefits (5 weeks of holiday, multisport, benefit card, discount on our products, profit sharing, and much more) 


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.