Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clark, NJ
Research & Innovation
Full - Time
16-Sep-2020
For more than a hundred years, L’Oréal believes that beauty needs Science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific Domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people’s lives.
L’Oréal R&I has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 3800 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, opened to the world. 

 


Inside L’Oréal’s Research & Innovation Division, Analytical Chemistry is responsible for working with our over 35 brands and partnering with development and manufacturing teams to design studies, generate analytical data, and summarize findings regarding our products using the latest instruments, methodologies, and techniques. We value the development of products that are backed by science to establish stability, performance, safety, and quality regardless of the brand or division. 

 

We are looking for talent that is passionate about problem-solving and investigating the chemistry behind our products, can use data to support conclusions and claims, and has a deep drive to ensure beauty products are held to the highest standards in quality and safety.

 

As a member of our Analytical Chemistry team, you have a key role to play in the development of our products. Your responsibilities may include the following:

 • Design experiments and analyze samples ranging from raw materials to finished products using chromatographic and other analytical techniques
 • Evaluate products and their performance through short and long-term studies, specifically for hair care, manageability, coloration and bleaches
 • Process analytical data and prepare reports to communicate results and findings to key stakeholders
 • Adhere to site and department’s health and safety guidelines and maintain personal and shared workspace
 • Maintain awareness of consumer trends, as well as evolving capabilities in the analytical field
 • Bachelor’s degree in Chemistry, or related field, with 0-3 years of professional experience
 • Working knowledge of HPLC, GC, wet chemistry, and sample preparation techniques preferred
 • Experience with method development, troubleshooting and experimental design desired

 

 • Strong written and verbal communication skills required
 • Demonstrated ability to work in a diverse environment to manage multiple projects simultaneously and meet timelines
 • Develop working relationships with cross-functional teams, labs, and international colleagues to ensure breadth and depth of the teams’ knowledge, specifically in the areas of hair and raw material quality control


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.