Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Chevilly-Larue
Others
Full - Time
28-Aug-2020

Nous recherchons pour le Campus L'Oréal de Chevilly-Larue un chef de projet transverse pour mener des missions d’amélioration continu dans le domaine du Service apporté aux résidents.

Rattaché(e) au Pôle services au résidents, vous pilotez et animez des projets transverses (ex: aménagement des environnements de travail). 

En collaboration avec votre manager, vous allez définir dans un premier temps les processus clefs à suivre puis  coordonnez et animez la démarche de management par les processus au sein des domaines concernés (portail de demandes de services, restauration, propreté..). 

Vous réalisez des études d’opportunités et recherchez des solutions tant techniques qu’organisationnelles.  

Vous participez à l accompagnement de projets transverses en les structurant, les pilotant et les animant.  

Animation de groupe de travail selon les projets d'aménagement. 

Mise en place et suivi de KPIS (MFM, Restauration, Propreté)

Profil

Ingénieur généraliste qualité culture RSE (HE) site triple certification ISO 14001 (environnement) 45001(santé sécu au travail) 50001(Energie) sur méthode et process, avec une connaissance sur les travaux 

Performance des services

Lien entre les résidents et l'équipe campus 

Bon relationnel 

Empathie 

Sens du service 

Rigueur