Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Levallois-Perret, Île-de-France
Transversal Operations
Full - Time
13-Mar-2023

L’industrie mondiale du commerce de voyage est un marché aussi dynamique que stratégique. Le Travel Retail est le 6ème continent de l’Oréal, vous rejoindrez le Travel Retail Europe, en charge de la zone EMEAI. 

Notre ambition : viser l’excellence dans l’exécution des commandes de nos clients, dans un contexte d’import-export et de transport multimodal.

Au sein de l’équipe Supply Chain, vous aurez comme principales responsabilités : 

·       Planifier et cadencer la préparation des commandes et de la facturation avec le 3PL afin d’optimiser le taux de service, la qualité de service, et les coûts.

·       Gérer la relation au quotidien avec les équipes de notre prestataire logistique (3PL) et assurer le suivi des opérations et le respect des bonnes pratiques du groupe l’OREAL sur votre périmètre :

-        Anticiper et définir les ressources nécessaires au niveau des centrales de distribution pour répondre aux engagements des affaires (niveaux de service, délais de livraison) sur les mois à venir.

-        Analyser quotidiennement l’état du portefeuille de commandes, et le rapprocher des plans de promotions. Adapter ceux-ci aux stocks disponibles et à la capacité des centrales de distribution.

-        Analyser les ruptures et effectuer des substitutions de produits en fonction des priorités commerciales afin d’optimiser le niveau de service.

-        Coordonner les différents services logistiques (Commerce, Distribution physique, Service Clients, Supply Affaire) en assurant un partage des informations (ruptures, MAD, substitutions etc.) pour garantir la satisfaction du client.

-        Assurer le suivi des activités et la qualité des opérations (préparation, manquant, étiquetage…) au quotidien.

-        Superviser la gestion du stock en s’assurant de sa conformité (inventaire, fraîcheur) et l’optimisation de capacité de stockage de la centrale.

-        Superviser le traitement des retours en fonction des objectifs de qualité et de délais

-        Analyser les indicateurs clés spécifiques de la Distribution Physique, suivre le plan d’amélioration continue et mesurer ses effets

-        Tester et maintenir à jour avec le 3PL le Business Continuity Plan (BCP).


Votre profil :

Vous avez idéalement une formation supérieure en logistique ou commerce, vous êtes rigoureux, pragmatique, ouvert, et avez le sens du client.

Une première expérience avec SAP est souhaitable.

Vous parlez français et anglais couramment.


Poste à pourvoir du 22 Mai au 22 Novembre 2023.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.