Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Sales & Business Development
Full - Time
29-May-2020
1. Develop a triple win (L’Oréal, Retailer and shopper) strategy, adequate mix activation plan and P&L of the category 
2. Build O+O CatMan strategy / model / initiatives for key channels / customers
3. Build a trustful relationship with counterparts at retailer’s, gain category captaincies, monitor category projects rollout
4. Support the commercial team in their business plan alignment with retailers, with the right shopper and category insights, market and category reviews, and during retailer presentation
5. Help in internal arbitration between brands when needed with fact-based recommendation