Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Montréal
Information Systems
Full - Time
03-Dec-2020

This position is part of Digital IT Zone Delivery Team under the eCommerce Lead.


General Responsibilities

·       Configure/develop on eCommerce platform: SalesForce Commerce Cloud (30% of the time) and being responsible for the quality of his technical deliverables.

·       Provide guidelines on development and define technical documentation, ensuring our external/internal partners are following guidelines

·       Review estimates, review code

·       Apply best practices in terms of development / configuration.

·       Define technical solutions to support business requirements

·       Be up to date on platform evolution

·       Work with Country brand representatives, BRM at country level and all external partners to adhere to project timelines and budgets

·       Work closely with the global CDO team in Paris and the Zone Digital IT in NYC to leverage their expertise and share best practices.

·       Maintain excellent communications within both business and technology communities

·       Ensure the delivery of the projects on time, on budget, on quality


Product Team Responsibilities

·       Help with planning and prioritizing the migration roadmap based on brand preferences, readiness and availability of features in the technology stack

·       Work to continuously optimize ways of working and to develop a factory model for new site migrations

·       Support the team with managing and prioritizing backlog

·       Assist the team in producing and reviewing necessary documentation artifacts such as FSDs and TSDs for implementation

·       Drive technical reviews for approaches chosen with global, zone, architecture, security and other IT stakeholders

·       Oversee creation and management of functional and technical JIRA stories

·       Support the PO in conducting kick off meetings with stakeholders for onboarding and UAT activities with clear outcomes and formalized expectations

·       Support key business activities with appropriate technical guidance required on product features and capabilities

·       Ensure successful delivery of sites and features, from both a technical execution & business adoption perspective

·       Ensure product team has requisite resources for each sprint, pulling in SMEs as needed

·       Remove roadblocks, mitigate risks / issues, & escalate as needed but also serve as an escalation point

·       Drive site cutover and launch activities with business, IT and 3rd party stakeholders

·       Update key stakeholders on progress, gather feedback, and manage expectations

·       Evangelize the philosophy of NGL architecture to promote reuse of flexible and configurable components, and implement features using existing functionality

·       Work with Program Success Manager to track brand activities related to migration (including merchandising and content)

·       Work closely with the Product Owner to determine feature parity of sites ready to be migrated to the new modernized architecture; build consensus with brand and stakeholders based on time-to-market of features


Skills and Qualifications

·       Software engineer with developer or tech lead experience

·       Experience with Web technologies, emerging tech, analytics, performance engineering, enterprise integrations, data conversions, front-end frameworks, mobile tech

·       Minimum of 3 years’ experience in configuration/development of eCommerce platform

·       Experience with Salesforce Commerce Cloud is preferred.

·       Certified Salesforce Commerce Cloud Technical / Functional Architect / knowledge of SFCC SFRA is a plus.

·       Prior experience implementing eCommerce projects in a large organization with strong technical skillset.

·       Excellent time management and organizational skills and experience establishing guidelines in these areas for others

·       Strong sense of ownership and accountability for the entire eCommerce technical stack

·       Experience working in a high-level collaborative environment and promoting that

·       Analytical thinking and problem-solving skills

·       Ability to predict challenges and seek to proactively head-off obstacles

·       Experience using business workflow platforms to manage projects, SIT, QA, UAT (JIRA, ServiceNow a plus)

·       Being able to work under pressure and on several projects in parallel.

·       Experience with Agile methodology is a plus

·       Excellent written and oral communication, presentation and influencing skills

·       English (speaking and written) is a must.  Spanish, French and/or Portuguese is a plus

·       Inter-cultural experience in a global organization a plus