Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Human Resources
Full - Time
26-Oct-2020
Roles and Responsibilities include but not limited to:
1. Independently responsible for normal intern recruitment and daily operation management, such as candidate sourcing, headcount collect and report, interview management, internal system support, etc.
2. Owner of Summer Intern Program, from program design, recruitment procedure and assessment, intern onboarding and departure, training and review, and all logistics arrangements.
3. Fully engage in all campus recruitment programs, such as management trainee, campreneur, BRANDSTORM, etc.
4. Be part of EVP campaigns, and involve in audience mapping, content generation, event planning and execution, agency management, etc.
Requirement:
1. Fluent English
2. Good at public speaking and presentation
3. Detailed oriented and hands-on
4. Agile and innovative
5. Self-motivated and willingness to take challenge