Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Ho Chi Minh City
Digital
Full - Time
16-Sep-2020
KEY JOB ACCOUTABILITIES:
Contribute to brand profitable growth by designing and implementing local CRM solutions to engage, retain, upsell &recruit consumers and leverage insight and data. 

Plan 
Plan and deliver local CRM strategies across the brand encouraging customer retention and customer loyalty, promoting the brand and the new products 
Customer Journey Mapping - analyze touch points with the Brand and maximize commercial opportunities 
Partner and collaborate with cross-functional teams, including acquisition, analytics, eCommerce/merchandising, technology, creative, and sales 

Manage the local CRM Platform 
Implement and optimize the CRM platform use, ensue it works seamlessly across the organization and captures all required information at key points in the customer life cycle 
Work closely with all departments to ensure the CRM works effectively for all aspects of the brand/division 
Manage and monitor data acquisition strategy in line with Group recommendation 
Ensure the database is segmented effectively for targeted marketing activities in respect to local behaviors 

Execute local CRM Programs 
Create local CRM programs to engage consumer in line with local specifics 
Has a broad vision of CRM potentialities and foster cross brands, categories or divisions opportunities 
Maximize efficiency & costs: migrating when necessary to lower cost mediums 
Enhance local business opportunities through external partnerships

PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES
DIGITAL TRANSFORMATION LEADERSHIP 
• Strategizes digital transformation 
• Upskills and transmits digital knowledge and mindset 
• Drives the change toward brand and consumer centricity 
• Leads toward data-driven organization 
• Operates efficient 

CRM DIGITAL BRAND BUIDLING 
• Is obsessed with consumer centricity 
• Builds audience through relevant content 
• Scales consumers and influencers engagement 
• Masters digital marketing tactics 

DATA-DRIVEN MARKETING 
• Optimizes omnimedia investments & ROI 
• Operates efficient CRM 
• Masters analytics and attribution modeling 
• Leverages Precision Advertising 

DIRECT & INDIRECT ECOMMERCE EXCELLENCE 
• Starts with shopper centricity 
• Strategizes ecommerce acceleration (pure players, retailers and direct) 
• Negotiates with the specific levers for online distribution 
• Monitors online sell-in and sell-out excellence 

DIGITAL TECHNOLOGY EXPERTISE 
• Leads with strong agile project management skills 
• Acts as a strategic business partner 
• Has deep technical skills 
• Focuses on delivery: design/build/run