Σύμβαση αορίστου
Warsaw, Masovian Voivodeship
Marketing
Full - Time
04-Jul-2024

Now we are looking for a talented & motivated individual who will take charge of Data & CRM Activation StrategyIn this exciting role, you will be responsible for divisional B2C CRM and data strategy and execution with agency & peers, including customer journey identification, the infrastructure, data streams, strategy, and activation to grow customers’ engagement and lifetime value. 

Scope of responsibilities for a role: 

CRM strategy 

 • Sets the LUXE data vision & strategy of collection & segmentation of our consumer data to ensure personalized interactions with customers through activation that will bring value to the brands and their e-d2c business. 
 • Offers the best beauty customer experience to bring incremental revenue - Sets a recruitment strategy of data from different sources to enrich CRM to guarantee the best interactions and business growth. 
 • Defines valuable content for consumers based on customer segmentation and brand marketing plans. 
 • Defines CRM KPIs & drivers and dashboards to track and optimize marketing strategies. 

Data Activation Strategy 

 • Manages CRM campaign tools such as Salesforce Marketing Cloud, and Adobe Campaign (with agency). 
 • Build Communication Strategy to increase CRM Key KPIs with support of brands. 
 • Build & Implement with agency trigger journeys. 

Data management & insights 

 • Consolidates and shares with key stakeholders all the insights & learnings of the different sources of data that will enrich other departments such as marketing, commercial & education to shape the added value proposal of the division. 
 • Query the CRM database to deliver relevant insights to key stakeholders. 
 • Automate, in cooperation with the agency, the delivery of reports for recurrent data requests. 
 • Define actionable consumer segmentation. 

GDPR Compliance 

 • Strong cooperation with the Data Protection Officer, CDMO team & other relevant teams to ensure 100% compliance with data privacy regulations. 
 • Be the guardian of CRM data safety. 

 

You are a perfect match if you have: 

 • Fluent English and Polish
 • Interest in beauty industry and products. 
 • Analytical & Data Management Skills. 
 • Ability to manage complex, cross-brand / cross-team projects. 
 • Ability to adapt to the fast-changing environment. 
 • Ability to summarize complex ideas and data into simple insights. 
 • Understanding of digital trends & new tools. 
 • Collaborative approach – ability to influence peers in a matrix structure. 
 • IT skills, and knowledge of software packages. Knowledge of SQL will be an advantage. 
 • Nice to have: knowledge of Google Analytics, Big Query, Data Studio & Power BI. 

 

Moreoveryou are:  

 • You. You’re real. And you’re true to yourself. We cherish and celebrate diversity so you’ll feel right at home whoever you are. 

 • Entrepreneurial. Every single day, you spot opportunities to shake things up and change the world for the better. 

 • Adventurous. You’ll embrace challenges and change with fire in your belly and a great big smile on your face.  

 • Only human. You’ll screw up sometimes but you have no fear of failure because you’re smart enough to learn from mistakes.  

 • One of the gang. Even if you’re Superman or Wonder Woman, you recognize that teams are the real heroes. And so do we.  

 

We offer:  

 • Plenty of opportunities to grow – cross-divisionally and functionally.  
 • Rich e-learning package. 
 • Attractive benefit package including sports card, private health care, life insurance, pension package, and internal boutique with a discount, and product allocations. 
 • Diversity & Inclusion: L'Oréal promotes equal opportunity, diversity and inclusion. We prevent discrimination and harassment of any kind based on gender, skin color, religion, sexual orientation, origin, or disability. We walk the talk every day when it comes to Diversity & Inclusion. 


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.