Σύμβαση αορίστου
Chevilly-Larue, Île-de-France
Research & Innovation
Full - Time
10-Jun-2024

 

Depuis plus de cent ans, L’Oréal opère selon l'idée que la beauté a besoin de la science. Dans un monde désormais transformé par l'accélération digitale et l’émergence de nouveaux domaines scientifiques, nous sommes confiants dans notre capacité à transformer ces nouvelles opportunités en innovations disruptives, étroitement liées aux nouvelles attentes des consommateurs du monde entier. La science et la technologie nous permettent d’inventer des produits et des expériences de beauté sûrs, fiables, durables et responsables qui changeront la vie des gens.

 

L’Oréal R&I n'a cessé d'investir dans sa recherche avec un très haut niveau d’ambition. Nos 4 100 collaborateurs R&I sont talentueux & hautement qualifiés, basés dans le monde entier sur nos principaux marchés, collaboratifs & ouverts sur le monde.

 

En partenariat avec les laboratoires, notre département Evaluation Intelligence a pour mission : 

 • D’assurer la performance perçue, la pertinence et la cohérence des nouvelles expériences de beauté pour nos consommateurs,
 • Mais aussi d’identifier et valider les revendications permettant de valoriser les futurs lancements et rénovations du groupe.

 

Nous travaillons pour toutes les catégories Cosmétiques (soin, maquillage, hygiène) et toutes les marques du Groupe. Au sein du département Evaluation Intelligence, vous pilotez l’activité d’un des pôles du service d'Evaluation Sensorielle & Expert.

 

Ce service a pour mission d’agir sur les innovations avec les Sens : 

 

 • Caractériser les produits de façon holistique et objective (texture, aspect, odeur), 
 • Apporter des preuves de performance, 
 • Décoder la perception du consommateur, 
 • Soutenir des revendications sensorielles, 
 • Et enfin, construire de la connaissance stratégique grâce à nos bases de données afin d’aider nos marques à améliorer l’expérience consommateur.

 

Nous coopérons avec les laboratoires et les équipes marketing afin de les aider dans les prises de décisions et dans l'identification des axes d'optimisation pour de futures expériences de beauté sur les catégories Soin, Maquillage et Hygiène toujours plus innovantes et inclusives.

 


Vos principales missions :


 • Vous encadrez l’activité opérationnelle de l’équipe et en assurez le reporting : suivi de l’activité, du budget, priorisation vs capacité. 
 • Vous assurez la mise en place et le suivi des tests du pôle : planification des tests en lien avec les priorités métiers, suivi des études avec l’équipe - de la mise en place à la validation et communication des résultats.
 • Dans votre rôle de « people developer », vous encadrez l’équipe en proximité et contribuez activement à son développement collectif et individuel.
 • Vous valorisez l’activité du pôle en communiquant sur les facteurs clés de succès (projets, nouvelles approches, etc.).
 • Vous veillez au respect des procédures liées à la qualité et à la sécurité (RGPD, réglementaire, éthique, procédures opératoires, recrutement des volontaire), ainsi qu’au partage et au respect des règles et consignes sur l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité du Groupe. 
 • Vous construisez la vision de l’organisation du pôle et de ses outils/approches, en vous assurant de traduire la vision de l’Evaluation Intelligence et de respecter les priorités de la R&I. 
 • Vous contribuez à faire évoluer et à développer des méthodes avec une vision holistique autour de l’expérience consommateur (formule, parfum, pack, couleur) et à étudier les liens entre sensorialité, émotions et comportements induits.
 • Vous contribuez à construire des liens entre nos données sensorielles et d’autres types de données (évaluation, formulation) afin d’aider nos chercheurs à délivrer des innovations toujours plus pertinentes dans un « time to market » réduit.

 

Vos atouts pour réussir : 

 

 • Master universitaire ou diplôme d'école d'ingénieur spécialisé.
 • Vous avez une expérience significative (3 à 6 ans) dans le domaine de l’analyse sensorielle et/ou des Sciences Cognitives.
 • Vous avez une première expérience réussie en management.
 • Vous êtes passionné(e) par le secteur de la beauté et avez une forte curiosité pour les nouvelles techniques de beauté, les nouveaux produits cosmétiques, les tendances. 
 • Vous savez prendre du recul, challenger et comprendre les enjeux stratégiques et êtes force de proposition.
 • Vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel. Vous savez construire et entretenir des relations de confiance avec votre équipe et vos partenaires. 
 • Vous êtes à l'aise à l'oral et communiquez avec impact.
 • Vous savez vous organiser et gérer des projets plusieurs projets en parallèle.
 • Capacité d'adaptation et agilité situationnelle.
 • Vous êtes à l'aise avec la manipulation de données (bases de données) et l’analyse.
 • Anglais courant. 

 

Si vous vous identifiez sur ce poste, postulez en attachant votre CV en PDF

 

Le Groupe L'Oréal est convaincu que la différence est une source profonde de richesse, qui permet à chacun de grandir et de se challenger. Nous favorisons des environnements de travail où chacun puisse être soi-même quel que soit son genre, son origine, son âge, son handicap, son apparence physique, son orientation sexuelle ou son identité de genre. Nous encourageons vivement chacun à oser et à ne jamais se censurer. Votre recruteur est formé pour écouter vos besoins éventuels si vous souhaitez les partager. 

 

Pour découvrir nos métiers scientifiques et techniques, nous vous invitons à consulter notre site carrière. • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.