Σύμβαση αορίστου
Clichy, Île-de-France
Finance
Full - Time
30-Apr-2024


For more than a hundred years, L'Oréal believes that beauty needs science. In a world now transformed by digital technology and the emergence of new scientific domains, we are confident in our ability to turn these opportunities into major innovations, closely linked to the new consumer expectations all over the world. Science & Technology are allowing us to invent safe, trustable, sustainable & responsible beauty products and experiences that will change people's lives.

 

L'Oréal Research & Innovation (R&I) has continuously invested upstream in its research with a high level of ambition. Our 4,100 L'Oréal R&I people are talented and highly skilled, located in major markets, working in a cooperative way, open to the world.

 

Within the Research & Innovation Department, the Finance Transformation 

Office is looking for a 

SUSTAINABLE FINANCE MANAGER

to join our Finance Transformation Office.

 

Reporting to the Sustainable Finance Director, you will play a pivotal role in driving our sustainability agenda by providing financial expertise and analysis to support the achievement of our ambitious environmental goals.

 

Key Responsibilities:

 • Analyze and model the financial investments required to achieve our green objectives.
 • Develop and simulate trajectories for key financial and extra-financial KPIs to advise on the most effective sustainability strategies.
 • Gain a deep understanding of extra-financial data and its implications for financial performance.
 • Actively participate in the implementation of CSRD reporting requirements.
 • Collaborate with cross-functional teams across the organization to integrate sustainability considerations into financial planning and decision-making.
 • Stay abreast of the latest developments and trends in sustainable finance and ESG reporting.
 • Contribute to the development and implementation of sustainable finance initiatives and projects.

 

Qualifications:

 

 • Bachelor's or Master's degree in Finance, Economics, Sustainability, or a related field.
 • Minimum of 10 years of experience in finance roles, such as controlling, project finance, or financial analysis.
 • Demonstrated knowledge and understanding of sustainability principles, ESG factors, and their impact on business.
 • Excellent communication, interpersonal, and presentation skills.
 • Ability to work independently and as part of a team in a fast-paced environment.
 • Strong analytical and problem-solving skills with a proactive and results-oriented approach.

 

Tools

 

 • Expert-level proficiency in Microsoft Excel and strong data analytics skills.
 • Experience with other financial modeling and data analysis tools is a plus.

 

 

Benefits of Joining Our Team:

 • Opportunity to make a significant impact on the company's sustainability journey.
 • Work in a dynamic and collaborative environment with a passionate team.
 • Continuous learning and development opportunities in the evolving field of sustainable finance.


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.